ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน