ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป. เลย เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก สพป. เลย เขต 2 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 61.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 57.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 สพป. เลย เขต 2 56.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. เลย เขต 2 55.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 54.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 48.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 26.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน