ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน