ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 75.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน