หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  
2 โรงเรียนด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  
3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]