หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   25 ต.ค. 2558   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 28 ต.ค. 2558 09.00
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม 28 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/3 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 28 ต.ค. 2558 09.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 28 ต.ค. 2558 13.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหน้า 28 ต.ค. 2558 09.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหลัง 28 ต.ค. 2558 09.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 28 ต.ค. 2558 13.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 28 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 28 ต.ค. 2558 13.00
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล ห้อง เวที 28 ต.ค. 2558 09.00
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล ห้อง เวที 28 ต.ค. 2558 13.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล ห้อง เวที 28 ต.ค. 2558 09.00
5 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 28 ต.ค. 2558 หลังเพลงสากล

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนาม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนาม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 28 ต.ค. 2558 09.00
2 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหน้า 28 ต.ค. 2558 13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ในอาคาร ด้านหลัง 28 ต.ค. 2558 13.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ด้านหลัง 28 ต.ค. 2558 09.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ด้านหลัง 28 ต.ค. 2558 09.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 28 ต.ค. 2558 09.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก 100 ปี ชั้น ใต้ถุน 1 28 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]