หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 42 31 77.5% 6 15% 1 2.5% 2 5% 40
2 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 30 23 82.14% 3 10.71% 2 7.14% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 30 21 77.78% 1 3.7% 4 14.81% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนด่านซ้าย 31 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
5 โรงเรียนบ้านทับกี่ 28 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านหนองบง 30 18 60% 4 13.33% 6 20% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนบ้านร่องจิก 28 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 23 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 24 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนบ้านนาทอง 15 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านโป่งชี 18 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
12 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 14 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 17 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านนาเจียง 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 17 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 18 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
19 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านโคกงาม 10 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนบ้านโพนสูง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
26 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านท่อน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านแก่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านวังเวิน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านนาคูณ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านแสงภา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
39 โรงเรียนบ้านปากแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
47 โรงเรียนบ้านนาดี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 8 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านหินแลบ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
57 โรงเรียนบ้านบง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านปากหมัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
59 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านกกสะตี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านนาข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านผึ้ง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านกกจาน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านโคนผง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
84 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
85 โรงเรียนบ้านโคก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
86 โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]