ประชุมตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ขอเชิญตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงการส่งกิจกรรมในระบบ กลุ่มโรงเรียนละ 1 คน
ตัวแทนโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 1คน รวม 18 คน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมภูเรือ สพป.เลย 3 นำโน๊ตบุ๊ค มาด้วย
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 12:00 น.