ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๕
http://www.esan65.sillapa.net/
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๕ ประจำปี 2558
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 12:03 น.