หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 16.540817,104.727690
2 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 16.537184,104.719067
3 โรงเรียนเมืองใหม่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 14.800277,100.654690

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]