หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
-
-
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
-
-
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
-
-
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
-
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
-
-
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
-
-
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
-
-
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
-
-
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
-
-
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
-
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]