หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 26 89.66% 3 10.34% 0 0% 0 0% 29
2 โรงเรียนมุกดาลัย 40 23 62.16% 8 21.62% 5 13.51% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 25 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 24 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 27 17 68% 7 28% 1 4% 0 0% 25
6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนร่มเกล้า 25 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
8 โรงเรียนสยามกลการ 4 20 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 25 13 52% 9 36% 1 4% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านป่าเตย 21 12 57.14% 8 38.1% 0 0% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 21 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านคำบง 1 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 14 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านบาก 2 19 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 17 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านงิ้ว 19 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
19 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 17 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 16 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านพังคอง 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองแวง 18 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 18 8 44.44% 9 50% 1 5.56% 0 0% 18
30 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 16 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
31 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 17 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านเหล่า 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองยาง 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านกกตูม 16 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
41 โรงเรียนบ้านสองคอน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านนาทาม 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านโสก 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านบะ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านนาม่วง 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 12 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 12 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านนากอก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านดง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านป่งโพน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านวังไฮ 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านโคก 1 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียน บ้านซ่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
81 โรงเรียนบ้านบุ่ง 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านสานแว้ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านขามป้อม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านดงหลวง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านนาสะโน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านมะนาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านคำเขือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านแมด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านนาป่ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนชุมชนนาโสก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านเปียด 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านสามขัว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านนายอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียน บ้านโนนสังข์ศรี 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
133 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านภูล้อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านสงเปือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านแฝก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโคก 2 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านด่านมน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านป่งขาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านภู 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโนนศรี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านคำดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคำพอก 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านนายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนเรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองคอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านนามน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านดงมอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านนาโด่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนบ้านนาหลัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]