สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 21 8 5 1 34
2 บ้านหนองหอยป่าหวาย 18 4 1 1 23
3 บ้านเหล่าคราม 17 7 1 0 25
4 บ้านนาโพธิ์ 17 3 0 0 20
5 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 15 4 0 0 19
6 สยามกลการ 4 13 5 0 0 18
7 บ้านภูแผงม้า 13 2 1 0 16
8 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 12 8 1 1 21
9 บ้านคำบง 1 12 1 0 1 13
10 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 11 1 1 1 13
11 บ้านงิ้ว 10 6 3 0 19
12 ชุมชนเมืองหนองสูง 10 6 0 0 16
13 บ้านนาตะแบง 1 10 4 1 0 15
14 บ้านบาก 2 9 7 1 0 17
15 บ้านป่าเตย 9 7 0 1 16
16 บ้านพังคอง 9 5 2 0 16
17 บ้านหนองแวง 9 5 1 2 15
18 ร่มเกล้า 9 5 0 0 14
19 ห้วยตาเปอะ 9 4 3 1 16
20 นาหว้าประชาสรรค์ 9 4 1 0 14
21 ชุมชนโพนทราย 9 1 1 0 11
22 บ้านชะโนด 1 9 1 0 0 10
23 บ้านโนนสวาท 8 5 1 0 14
24 อนุบาลคำชะอี 8 3 0 0 11
25 อนุบาลมุกดาหาร 8 2 3 1 13
26 บ้านเหล่า 8 2 2 1 12
27 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 8 1 0 0 9
28 บ้านเหล่าหมี 8 0 2 0 10
29 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 8 0 1 1 9
30 ชุมชนดอนตาล 7 8 1 0 16
31 ชุมชนบ้านหนองบัว 7 6 0 0 13
32 บ้านชะโนด 2 7 4 0 0 11
33 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 7 3 3 1 13
34 บ้านกกตูม 7 2 3 3 12
35 บ้านสองคอน 7 2 0 0 9
36 คำแฮดประชาสรรค์ 7 0 2 0 9
37 บ้านหนองหญ้าไซย์ 7 0 1 0 8
38 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 7 0 0 0 7
39 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 6 5 0 0 11
40 บ้านหนองเม็ก 6 3 0 0 9
41 บ้านโสก 6 1 0 1 7
42 นาสะเม็งวิทยา 6 1 0 0 7
43 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 6 0 0 1 6
44 บ้านโคกขามเลียน 5 3 1 0 9
45 บ้านหนองเอี่ยน 5 2 0 1 7
46 บ้านหนองแวงใหญ่ 5 2 0 1 7
47 บ้านหว้านใหญ่ 5 2 0 0 7
48 ป่งแดงวิทยาคม 5 1 2 1 8
49 บ้านคำสร้อย 5 1 0 0 6
50 บ้านทรายทอง 5 0 1 0 6
51 บ้านฝั่งแดง 5 0 1 0 6
52 บ้านห้วยทราย 2 5 0 0 0 5
53 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 4 6 2 0 12
54 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 4 3 0 0 7
55 บ้านนากอก 4 3 0 0 7
56 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 4 3 0 0 7
57 บ้านป่งโพน 4 2 0 0 6
58 บ้านวังไฮ 4 1 2 1 7
59 บ้านโคกหนองหล่ม 4 1 1 1 6
60 บ้านหนองบง 4 1 1 0 6
61 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 4 1 0 0 5
62 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 4 0 1 0 5
63 บ้านโคก 1 4 0 1 0 5
64 บ้านศูนย์ไหม 4 0 0 0 4
65 บ้านหนองยาง 3 5 0 0 8
66 บ้านโพนสว่าง 3 5 0 0 8
67 บ้านโนนยาง 3 4 2 0 9
68 บ้านบุ่ง 3 4 1 1 8
69 บ้านป่งเปือย 3 4 0 0 7
70 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 3 4 0 0 7
71 บ้านสานแว้ 3 3 1 0 7
72 บ้านคำนางโอก 3 2 1 0 6
73 บ้านโนนเกษม 3 2 1 0 6
74 บ้านดงยาง 1 3 2 0 0 5
75 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 2 0 0 5
76 หนองข่าประชาอุทิศ 3 2 0 0 5
77 บ้านคำพอก 1 3 1 2 0 6
78 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 3 1 0 0 4
79 บ้านมะนาว 3 1 0 0 4
80 ชุมชนบางทรายใหญ่ 3 1 0 0 4
81 บ้านนาสะโน 3 1 0 0 4
82 บ้านโคกพัฒนา 3 1 0 0 4
83 ไตรมิตรวิทยาคม 3 1 0 0 4
84 บ้านเหล่าป่าเป้ด 3 0 1 0 4
85 บ้านโพนสวาง 3 0 0 0 3
86 บ้านดงเย็น 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองแคนนาจาน 3 0 0 0 3
88 บ้านนาม่วง 3 0 0 0 3
89 บ้านซ่ง 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองโอใหญ่ 3 0 0 0 3
91 บ้านตูมหวาน 2 2 1 0 5
92 บ้านแมด 2 2 1 0 5
93 บ้านดงหลวง 2 2 0 0 4
94 บ้านขามป้อม 2 2 0 0 4
95 บ้านดง 2 2 0 0 4
96 บ้านนาป่ง 2 2 0 0 4
97 บ้านเหล่าดง 2 2 0 0 4
98 บ้านโนนสว่าง 1 2 2 0 0 4
99 ยศวดีนิคมคำสร้อย 2 1 2 2 5
100 บ้านบะ 2 1 0 0 3
101 บ้านกุดแข้ใต้ 2 1 0 0 3
102 บ้านขอนแก่น 2 1 0 0 3
103 บ้านนาคำน้อย 2 2 1 0 0 3
104 บ้านโพนไฮ 2 1 0 0 3
105 บ้านนาหลวง 2 2 0 1 0 3
106 บ้านสามขัว 2 0 1 0 3
107 บ้านแก้ง 2 2 0 0 1 2
108 บ้านนาดีโคกสวาท 2 0 0 0 2
109 บ้านนายอ 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
111 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 0 0 0 2
112 บ้านคำป่าหลาย 2 0 0 0 2
113 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 2 0 0 0 2
114 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 2 0 0 0 2
115 บ้านอุ่มไผ่ 2 0 0 0 2
116 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 0 2
117 บ้านนาถ่อน 2 0 0 0 2
118 บ้านย้อมพัฒนา 2 0 0 0 2
119 บ้านนาสองเหมือง 2 0 0 0 2
120 บ้านคำพี้ 2 0 0 0 2
121 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 1 6 1 0 8
122 บ้านโนนสังข์ศรี 1 2 2 2 5
123 บ้านเป้าป่าแสด 1 2 2 0 5
124 บ้านนาหนองแคน 1 2 1 0 4
125 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 2 0 1 3
126 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 2 0 1 3
127 บ้านนาทาม 1 1 1 0 3
128 ชุมชนนาโสก 1 1 1 0 3
129 บ้านหนองผือดอนม่วง 1 1 1 0 3
130 บ้านนาตะแบง 2 1 1 0 0 2
131 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 0 0 2
132 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 1 0 0 2
133 บ้านภูล้อม 1 1 0 0 2
134 บ้านสงเปือย 1 1 0 0 2
135 บ้านสงเปือยเหนือ 1 1 0 0 2
136 บ้านหลุบปึ้ง 1 1 0 0 2
137 บ้านเปียด 1 1 0 0 2
138 บ้านโคกสว่าง 2 1 1 0 0 2
139 บ้านโนนสะอาด 2 1 1 0 0 2
140 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
141 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 1 1 0 0 2
142 บ้านแฝก 1 0 2 0 3
143 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 1 0 2
144 บ้านโคก 2 1 0 1 0 2
145 บ้านนาอุดม 1 0 1 0 2
146 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 1 0 1 0 2
147 บ้านด่านมน 1 0 0 1 1
148 บ้านกุดโง้ง 1 0 0 1 1
149 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 1
150 บ้านโพนงาม 1 0 0 1 1
151 เรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 0 0 0 1
152 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
153 บ้านคำพอก 2 1 0 0 0 1
154 บ้านแก่นเต่า 1 0 0 0 1
155 บ้านจอมมณีใต้ 1 0 0 0 1
156 บ้านป่งขาม 1 0 0 0 1
157 บ้านภู 1 0 0 0 1
158 บ้านกุดแข้ 1 0 0 0 1
159 บ้านคำดู่ 1 0 0 0 1
160 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
161 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
162 บ้านดงยางนันทวัน 1 0 0 0 1
163 บ้านนายาง 1 0 0 0 1
164 บ้านนาโสกน้อย 1 0 0 0 1
165 บ้านม่วง 1 0 0 0 1
166 บ้านโค้งสำราญ 1 0 0 0 1
167 หมู่บ้านป่าไม้ 1 0 0 0 1
168 บ้านน้ำบ่อดง 0 2 0 0 2
169 บ้านหนองบอน 0 2 0 0 2
170 บ้านคำบง 2 0 2 0 0 2
171 บ้านนาโปน้อย 0 2 0 0 2
172 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
173 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 1 1 1 2
174 บ้านห้วยลำโมง 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 0 2
176 นาคำน้อยวิทยา 0 1 0 0 1
177 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 1 0 0 1
178 บ้านดอนป่าแคน 0 1 0 0 1
179 บ้านนาคำน้อย 1 0 1 0 0 1
180 บ้านป่าพยอม 0 1 0 0 1
181 บ้านผึ่งแดด 0 1 0 0 1
182 บ้านพรานอ้น 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองกะปาด 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองคอง 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองหนาว 0 1 0 0 1
186 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 0 1
187 บ้านโพนแดง 0 1 0 0 1
188 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 0 1 0 0 1
189 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 1 0 0 1
190 บ้านนามน 0 0 1 1 1
191 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 1 1 1
192 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองกระยัง 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 1 0 1
195 บ้านดงมอน 0 0 0 1 0
196 บ้านดอนม่วย 0 0 0 1 0
197 บ้านนาโด่ 0 0 0 1 0
198 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 1 0
199 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0
200 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 0 0 0 0 0
201 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0
202 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0
รวม 687 304 93 42 1,126