สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 8 4 1 13 21 8 5 1 34
2 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 4 3 1 8 8 1 0 0 9
3 อนุบาลมุกดาหาร 4 2 1 7 8 2 3 1 13
4 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 4 0 2 6 11 1 1 1 13
5 ร่มเกล้า 4 0 2 6 9 5 0 0 14
6 บ้านนาตะแบง 1 4 0 1 5 10 4 1 0 15
7 บ้านเหล่าคราม 3 4 7 14 17 7 1 0 25
8 บ้านบาก 2 3 2 1 6 9 7 1 0 17
9 บ้านสองคอน 3 2 1 6 7 2 0 0 9
10 บ้านหนองหอยป่าหวาย 3 2 0 5 18 4 1 1 23
11 คำแฮดประชาสรรค์ 3 1 2 6 7 0 2 0 9
12 บ้านนาโพธิ์ 2 4 0 6 17 3 0 0 20
13 บ้านกกตูม 2 3 1 6 7 2 3 3 12
14 บ้านหนองแวง 2 3 0 5 9 5 1 2 15
15 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 2 2 3 7 15 4 0 0 19
16 สยามกลการ 4 2 2 3 7 13 5 0 0 18
17 อนุบาลคำชะอี 2 2 2 6 8 3 0 0 11
18 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 2 1 3 6 12 8 1 1 21
19 บ้านเหล่า 2 1 3 6 8 2 2 1 12
20 บ้านคำบง 1 2 1 1 4 12 1 0 1 13
21 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 1 4 4 3 0 0 7
22 บ้านชะโนด 1 2 0 2 4 9 1 0 0 10
23 บ้านป่งโพน 2 0 2 4 4 2 0 0 6
24 ชุมชนเมืองหนองสูง 2 0 1 3 10 6 0 0 16
25 บ้านทรายทอง 2 0 1 3 5 0 1 0 6
26 บ้านหนองยาง 2 0 0 2 3 5 0 0 8
27 บ้านนาดีโคกสวาท 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านเหล่าหมี 1 3 1 5 8 0 2 0 10
29 บ้านภูแผงม้า 1 2 2 5 13 2 1 0 16
30 ชุมชนโพนทราย 1 1 1 3 9 1 1 0 11
31 บ้านชะโนด 2 1 1 1 3 7 4 0 0 11
32 บ้านโสก 1 1 1 3 6 1 0 1 7
33 บ้านโคกขามเลียน 1 1 1 3 5 3 1 0 9
34 บ้านคำสร้อย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
35 บ้านฝั่งแดง 1 1 1 3 5 0 1 0 6
36 บ้านโพนสวาง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 ห้วยตาเปอะ 1 1 0 2 9 4 3 1 16
38 บ้านหว้านใหญ่ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
39 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านนายอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 0 2 3 7 6 0 0 13
43 บ้านหนองบง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
44 บ้านป่งเปือย 1 0 1 2 3 4 0 0 7
45 บ้านแก้ง 2 1 0 1 2 2 0 0 1 2
46 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 6 0 0 1 6
47 บ้านคำนางโอก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
48 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 ยศวดีนิคมคำสร้อย 1 0 0 1 2 1 2 2 5
50 บ้านบะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านคำป่าหลาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านนาหนองแคน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
56 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 0 0 1 1 2 0 1 3
57 บ้านนาทาม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านด่านมน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 เรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 0 3 2 5 7 0 0 0 7
61 บ้านหนองเม็ก 0 3 1 4 6 3 0 0 9
62 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 3 1 4 4 6 2 0 12
63 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 0 2 1 3 6 5 0 0 11
64 บ้านนากอก 0 2 1 3 4 3 0 0 7
65 บ้านหนองแคนนาจาน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
66 บ้านนาม่วง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านพังคอง 0 1 2 3 9 5 2 0 16
68 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 1 1 2 8 0 1 1 9
69 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 1 2 5 1 2 1 8
70 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
71 บ้านโนนยาง 0 1 1 2 3 4 2 0 9
72 บ้านอุ่มไผ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 นาหว้าประชาสรรค์ 0 1 0 1 9 4 1 0 14
74 บ้านหนองเอี่ยน 0 1 0 1 5 2 0 1 7
75 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 0 1 0 1 4 3 0 0 7
76 บ้านวังไฮ 0 1 0 1 4 1 2 1 7
77 บ้านโนนเกษม 0 1 0 1 3 2 1 0 6
78 บ้านมะนาว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
79 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
80 บ้านนาหลวง 2 0 1 0 1 2 0 1 0 3
81 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านนาถ่อน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 0 1 1 2 2 2 5
84 บ้านหนองน้ำเต้า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 บ้านกุดโง้ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านคำพอก 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านแก่นเต่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 3 3 7 0 1 0 8
91 บ้านป่าเตย 0 0 2 2 9 7 0 1 16
92 นาสะเม็งวิทยา 0 0 2 2 6 1 0 0 7
93 บ้านโคกหนองหล่ม 0 0 2 2 4 1 1 1 6
94 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 10 6 3 0 19
95 บ้านโนนสวาท 0 0 1 1 8 5 1 0 14
96 ชุมชนดอนตาล 0 0 1 1 7 8 1 0 16
97 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 1 1 5 2 0 1 7
98 บ้านโพนสว่าง 0 0 1 1 3 5 0 0 8
99 บ้านคำพอก 1 0 0 1 1 3 1 2 0 6
100 บ้านดงหลวง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
101 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 0 2 0 3
103 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านน้ำบ่อดง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
105 บ้านหนองบอน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
106 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 0 0 0 0 7 3 3 1 13
107 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
109 บ้านโคก 1 0 0 0 0 4 0 1 0 5
110 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
111 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 3 4 1 1 8
112 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 3 4 0 0 7
113 บ้านสานแว้ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
114 บ้านดงยาง 1 0 0 0 0 3 2 0 0 5
115 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
116 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
117 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 ไตรมิตรวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
121 บ้านซ่ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
124 บ้านแมด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
125 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
126 บ้านดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านกุดแข้ใต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านนาคำน้อย 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านสามขัว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
135 บ้านนาสองเหมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 0 0 0 0 1 6 1 0 8
138 บ้านเป้าป่าแสด 0 0 0 0 1 2 2 0 5
139 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 ชุมชนนาโสก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านนาตะแบง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านภูล้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านเปียด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโคก 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านป่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านคำไหล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านนายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านนาโสกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านคำบง 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
174 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านผึ่งแดด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านพรานอ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านนามน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
192 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107 97 92 296 687 304 93 42 1,084