สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 9 5 1 15 23 8 5 1 36
2 บ้านนาตะแบง 1 8 2 2 12 20 4 1 0 25
3 ร่มเกล้า 7 1 3 11 14 5 0 0 19
4 บ้านนาโพธิ์ 5 5 3 13 26 3 0 0 29
5 บ้านชะโนด 2 5 1 1 7 12 4 0 0 16
6 บ้านหนองยาง 5 1 0 6 7 6 0 0 13
7 คำแฮดประชาสรรค์ 4 3 3 10 12 0 2 0 14
8 อนุบาลมุกดาหาร 4 3 1 8 10 2 3 1 15
9 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 4 3 1 8 8 1 0 0 9
10 บ้านนาดีโคกสวาท 4 1 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 4 0 2 6 11 1 1 1 13
12 บ้านเหล่าคราม 3 4 7 14 17 7 1 0 25
13 บ้านบาก 2 3 2 2 7 11 7 1 0 19
14 บ้านสองคอน 3 2 1 6 7 2 0 0 9
15 บ้านหนองหอยป่าหวาย 3 2 0 5 18 4 1 1 23
16 สยามกลการ 4 2 3 3 8 14 5 0 0 19
17 บ้านกกตูม 2 3 1 6 7 2 3 3 12
18 บ้านหนองแวง 2 3 0 5 9 5 1 2 15
19 บ้านนาม่วง 2 3 0 5 6 0 0 0 6
20 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 2 2 3 7 15 4 0 0 19
21 อนุบาลคำชะอี 2 2 2 6 8 3 0 0 11
22 บ้านนาทาม 2 2 1 5 6 2 2 0 10
23 บ้านเหล่า 2 1 4 7 8 3 3 1 14
24 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 2 1 3 6 13 9 1 2 23
25 บ้านคำบง 1 2 1 1 4 12 1 0 1 13
26 บ้านย้อมพัฒนา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
27 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 1 4 4 3 0 0 7
28 บ้านหนองโอใหญ่ 2 1 0 3 6 0 0 0 6
29 บ้านชะโนด 1 2 0 2 4 9 1 0 0 10
30 บ้านป่งโพน 2 0 2 4 4 2 0 0 6
31 ชุมชนเมืองหนองสูง 2 0 1 3 10 6 0 0 16
32 บ้านทรายทอง 2 0 1 3 5 0 1 0 6
33 บ้านป่งเปือย 2 0 1 3 4 4 0 0 8
34 บ้านเหล่าหมี 1 4 1 6 9 2 2 0 13
35 บ้านภูแผงม้า 1 3 2 6 14 2 1 0 17
36 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1 3 2 6 8 1 0 0 9
37 บ้านคำสร้อย 1 3 1 5 7 1 0 0 8
38 บ้านโพนสว่าง 1 2 3 6 8 7 0 0 15
39 ชุมชนโพนทราย 1 2 1 4 10 2 2 0 14
40 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 1 3 5 11 6 0 0 17
41 บ้านโสก 1 1 1 3 6 1 0 1 7
42 บ้านฝั่งแดง 1 1 1 3 6 0 1 0 7
43 บ้านโคกขามเลียน 1 1 1 3 5 3 1 0 9
44 บ้านโพนสวาง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
45 ห้วยตาเปอะ 1 1 0 2 9 4 4 1 17
46 บ้านหว้านใหญ่ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
47 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1 1 0 2 5 4 0 0 9
48 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านคำป่าหลาย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านคำเขือง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านนายอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 นาสะเม็งวิทยา 1 0 2 3 7 1 0 0 8
54 บ้านโนนสวาท 1 0 1 2 9 5 1 0 15
55 บ้านหนองแวงใหญ่ 1 0 1 2 7 3 0 1 10
56 บ้านบะ 1 0 1 2 6 1 0 0 7
57 บ้านหนองบง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
58 บ้านดงหลวง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
59 บ้านแก้ง 2 1 0 1 2 2 0 0 1 2
60 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 6 0 0 1 6
61 บ้านคำนางโอก 1 0 0 1 4 3 1 0 8
62 บ้านดง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
63 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 ยศวดีนิคมคำสร้อย 1 0 0 1 2 1 2 2 5
65 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านนาหัวภู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านนาหนองแคน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 0 0 1 1 2 0 1 3
71 บ้านหนองกะปาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านด่านมน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 เรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองเม็ก 0 3 1 4 7 4 0 0 11
76 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 3 1 4 4 6 2 0 12
77 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 0 2 1 3 6 5 0 0 11
78 บ้านโนนยาง 0 2 1 3 5 5 2 0 12
79 บ้านหนองแคนนาจาน 0 2 1 3 5 0 0 0 5
80 บ้านนากอก 0 2 1 3 4 3 0 0 7
81 บ้านพังคอง 0 1 2 3 9 5 2 0 16
82 ชุมชนดอนตาล 0 1 2 3 8 9 1 0 18
83 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 1 2 3 8 1 1 1 10
84 บ้านพรานอ้น 0 1 2 3 3 2 2 0 7
85 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 1 2 5 1 2 1 8
86 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
87 บ้านอุ่มไผ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
88 นาหว้าประชาสรรค์ 0 1 0 1 9 4 1 0 14
89 บ้านหนองเอี่ยน 0 1 0 1 5 2 0 1 7
90 บ้านวังไฮ 0 1 0 1 4 1 2 1 7
91 บ้านโนนเกษม 0 1 0 1 3 2 1 0 6
92 บ้านมะนาว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
94 บ้านนาถ่อน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านนาหลวง 2 0 1 0 1 2 0 1 0 3
96 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 0 1 1 2 2 2 5
98 บ้านหนองน้ำเต้า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านกุดโง้ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
100 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านคำพอก 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านดานคำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแก่นเต่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านป่าเตย 0 0 5 5 12 8 0 1 20
106 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 3 3 7 0 1 0 8
107 บ้านโคกหนองหล่ม 0 0 2 2 4 1 1 1 6
108 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 10 6 3 0 19
109 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 0 0 1 1 3 6 2 0 11
110 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
111 บ้านคำพอก 1 0 0 1 1 3 1 2 0 6
112 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 0 1 1 2 3 0 1 5
113 บ้านเป้าป่าแสด 0 0 1 1 2 2 2 0 6
114 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
115 ชุมชนนาโสก 0 0 1 1 2 1 1 0 4
116 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 0 2 0 3
117 บ้านน้ำบ่อดง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
118 บ้านหนองบอน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
119 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 0 0 0 0 8 3 4 1 15
120 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5
121 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
122 บ้านโคก 1 0 0 0 0 4 0 1 0 5
123 บ้านซ่ง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
124 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
125 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 3 4 1 1 8
126 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 3 4 0 0 7
127 บ้านสานแว้ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
128 บ้านดงยาง 1 0 0 0 0 3 2 0 0 5
129 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
130 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
131 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
132 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 ไตรมิตรวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
136 บ้านแมด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
137 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านเปียด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านกุดแข้ใต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านนาคำน้อย 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านสามขัว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
147 บ้านนาสองเหมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 บ้านนาตะแบง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านภูล้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านโคก 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านป่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านคำไหล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านนายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านนาโสกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านคำบง 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านผึ่งแดด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านนามน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 148 127 117 392 818 328 102 43 1,248