สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาโพธิ์ 26 3 0 0 29
2 มุกดาลัย 23 8 5 1 36
3 บ้านนาตะแบง 1 20 4 1 0 25
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย 18 4 1 1 23
5 บ้านเหล่าคราม 17 7 1 0 25
6 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 15 4 0 0 19
7 ร่มเกล้า 14 5 0 0 19
8 สยามกลการ 4 14 5 0 0 19
9 บ้านภูแผงม้า 14 2 1 0 17
10 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 13 9 1 2 23
11 บ้านป่าเตย 12 8 0 1 20
12 บ้านชะโนด 2 12 4 0 0 16
13 บ้านคำบง 1 12 1 0 1 13
14 คำแฮดประชาสรรค์ 12 0 2 0 14
15 บ้านบาก 2 11 7 1 0 19
16 ชุมชนบ้านหนองบัว 11 6 0 0 17
17 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 11 1 1 1 13
18 บ้านงิ้ว 10 6 3 0 19
19 ชุมชนเมืองหนองสูง 10 6 0 0 16
20 อนุบาลมุกดาหาร 10 2 3 1 15
21 ชุมชนโพนทราย 10 2 2 0 14
22 บ้านพังคอง 9 5 2 0 16
23 บ้านหนองแวง 9 5 1 2 15
24 บ้านโนนสวาท 9 5 1 0 15
25 ห้วยตาเปอะ 9 4 4 1 17
26 นาหว้าประชาสรรค์ 9 4 1 0 14
27 บ้านเหล่าหมี 9 2 2 0 13
28 บ้านชะโนด 1 9 1 0 0 10
29 ชุมชนดอนตาล 8 9 1 0 18
30 บ้านโพนสว่าง 8 7 0 0 15
31 หนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 8 3 4 1 15
32 บ้านเหล่า 8 3 3 1 14
33 อนุบาลคำชะอี 8 3 0 0 11
34 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 8 1 1 1 10
35 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 8 1 0 0 9
36 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 8 1 0 0 9
37 บ้านหนองยาง 7 6 0 0 13
38 บ้านหนองเม็ก 7 4 0 0 11
39 บ้านหนองแวงใหญ่ 7 3 0 1 10
40 บ้านกกตูม 7 2 3 3 12
41 บ้านสองคอน 7 2 0 0 9
42 บ้านคำสร้อย 7 1 0 0 8
43 นาสะเม็งวิทยา 7 1 0 0 8
44 บ้านหนองหญ้าไซย์ 7 0 1 0 8
45 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 6 5 0 0 11
46 บ้านนาทาม 6 2 2 0 10
47 บ้านหว้านใหญ่ 6 2 0 0 8
48 บ้านโสก 6 1 0 1 7
49 บ้านบะ 6 1 0 0 7
50 บ้านฝั่งแดง 6 0 1 0 7
51 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 6 0 0 1 6
52 บ้านนาม่วง 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองโอใหญ่ 6 0 0 0 6
54 บ้านโนนยาง 5 5 2 0 12
55 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 5 4 0 0 9
56 บ้านโคกขามเลียน 5 3 1 0 9
57 บ้านหนองเอี่ยน 5 2 0 1 7
58 ป่งแดงวิทยาคม 5 1 2 1 8
59 บ้านย้อมพัฒนา 5 0 1 0 6
60 บ้านทรายทอง 5 0 1 0 6
61 บ้านนาดีโคกสวาท 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองแคนนาจาน 5 0 0 0 5
63 บ้านห้วยทราย 2 5 0 0 0 5
64 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 4 6 2 0 12
65 บ้านป่งเปือย 4 4 0 0 8
66 บ้านคำนางโอก 4 3 1 0 8
67 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 4 3 0 0 7
68 บ้านนากอก 4 3 0 0 7
69 บ้านป่งโพน 4 2 0 0 6
70 บ้านดง 4 2 0 0 6
71 บ้านวังไฮ 4 1 2 1 7
72 บ้านโคกหนองหล่ม 4 1 1 1 6
73 บ้านหนองบง 4 1 1 0 6
74 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 4 1 0 0 5
75 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 4 0 1 0 5
76 บ้านโคก 1 4 0 1 0 5
77 บ้านโพนสวาง 4 0 0 0 4
78 บ้านซ่ง 4 0 0 0 4
79 บ้านศูนย์ไหม 4 0 0 0 4
80 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 3 6 2 0 11
81 บ้านบุ่ง 3 4 1 1 8
82 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 3 4 0 0 7
83 บ้านสานแว้ 3 3 1 0 7
84 บ้านพรานอ้น 3 2 2 0 7
85 บ้านโนนเกษม 3 2 1 0 6
86 บ้านดงหลวง 3 2 0 0 5
87 บ้านขามป้อม 3 2 0 0 5
88 บ้านดงยาง 1 3 2 0 0 5
89 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 2 0 0 5
90 หนองข่าประชาอุทิศ 3 2 0 0 5
91 บ้านคำพอก 1 3 1 2 0 6
92 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 3 1 0 0 4
93 บ้านมะนาว 3 1 0 0 4
94 ชุมชนบางทรายใหญ่ 3 1 0 0 4
95 บ้านนาสะโน 3 1 0 0 4
96 บ้านโคกพัฒนา 3 1 0 0 4
97 ไตรมิตรวิทยาคม 3 1 0 0 4
98 บ้านเหล่าป่าเป้ด 3 0 1 0 4
99 บ้านคำป่าหลาย 3 0 0 0 3
100 บ้านคำเขือง 3 0 0 0 3
101 บ้านดงเย็น 3 0 0 0 3
102 บ้านนาถ่อน 3 0 0 0 3
103 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 2 3 0 1 5
104 บ้านเป้าป่าแสด 2 2 2 0 6
105 บ้านตูมหวาน 2 2 1 0 5
106 บ้านแมด 2 2 1 0 5
107 บ้านจอมมณีใต้ 2 2 0 0 4
108 บ้านนาป่ง 2 2 0 0 4
109 บ้านเหล่าดง 2 2 0 0 4
110 บ้านโนนสว่าง 1 2 2 0 0 4
111 ยศวดีนิคมคำสร้อย 2 1 2 2 5
112 ชุมชนนาโสก 2 1 1 0 4
113 บ้านเปียด 2 1 0 0 3
114 บ้านกุดแข้ใต้ 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนสะอาด 2 2 1 0 0 3
116 บ้านขอนแก่น 2 1 0 0 3
117 บ้านนาคำน้อย 2 2 1 0 0 3
118 บ้านโพนไฮ 2 1 0 0 3
119 บ้านนาหลวง 2 2 0 1 0 3
120 บ้านสามขัว 2 0 1 0 3
121 บ้านแก้ง 2 2 0 0 1 2
122 บ้านนายอ 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
124 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 2 0 0 0 2
125 บ้านนาหัวภู 2 0 0 0 2
126 บ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 2 0 0 0 2
127 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 2 0 0 0 2
128 บ้านอุ่มไผ่ 2 0 0 0 2
129 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 0 0 0 2
130 บ้านนาสองเหมือง 2 0 0 0 2
131 บ้านคำพี้ 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนสังข์ศรี 1 2 2 2 5
133 บ้านนาหนองแคน 1 2 1 0 4
134 บ้านหนองผือดอนม่วง 1 2 1 0 4
135 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 2 0 1 3
136 บ้านหนองกะปาด 1 1 0 0 2
137 บ้านนาตะแบง 2 1 1 0 0 2
138 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 0 0 2
139 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 1 0 0 2
140 บ้านบุ่งอุทัย 1 1 0 0 2
141 บ้านภูล้อม 1 1 0 0 2
142 บ้านสงเปือย 1 1 0 0 2
143 บ้านสงเปือยเหนือ 1 1 0 0 2
144 บ้านหลุบปึ้ง 1 1 0 0 2
145 บ้านโคกสว่าง 2 1 1 0 0 2
146 พระราชทานบ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
147 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 1 1 0 0 2
148 บ้านแฝก 1 0 2 0 3
149 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 1 0 2
150 บ้านโคก 2 1 0 1 0 2
151 บ้านนาอุดม 1 0 1 0 2
152 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 1 0 1 0 2
153 บ้านด่านมน 1 0 0 1 1
154 บ้านกุดโง้ง 1 0 0 1 1
155 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 1
156 บ้านโพนงาม 1 0 0 1 1
157 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 0 1
158 เรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 0 0 0 1
159 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
160 บ้านคำพอก 2 1 0 0 0 1
161 บ้านดานคำ 1 0 0 0 1
162 บ้านแก่นเต่า 1 0 0 0 1
163 บ้านป่งขาม 1 0 0 0 1
164 บ้านภู 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนศรี 1 0 0 0 1
166 บ้านกุดแข้ 1 0 0 0 1
167 บ้านคำดู่ 1 0 0 0 1
168 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
169 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
170 บ้านดงยางนันทวัน 1 0 0 0 1
171 บ้านนายาง 1 0 0 0 1
172 บ้านนาโสกน้อย 1 0 0 0 1
173 บ้านม่วง 1 0 0 0 1
174 บ้านเหมืองบ่า 1 0 0 0 1
175 บ้านโค้งสำราญ 1 0 0 0 1
176 หมู่บ้านป่าไม้ 1 0 0 0 1
177 บ้านน้ำบ่อดง 0 2 0 0 2
178 บ้านหนองบอน 0 2 0 0 2
179 บ้านคำบง 2 0 2 0 0 2
180 บ้านนาโปน้อย 0 2 0 0 2
181 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
182 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 1 1 1 2
183 บ้านห้วยลำโมง 0 1 1 0 2
184 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 0 2
185 นาคำน้อยวิทยา 0 1 0 0 1
186 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 1 0 0 1
187 บ้านดอนป่าแคน 0 1 0 0 1
188 บ้านนาคำน้อย 1 0 1 0 0 1
189 บ้านป่าพยอม 0 1 0 0 1
190 บ้านผึ่งแดด 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองคอง 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองหนาว 0 1 0 0 1
193 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 0 1
194 บ้านโพนแดง 0 1 0 0 1
195 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 0 1 0 0 1
196 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 1 0 0 1
197 บ้านนามน 0 0 1 1 1
198 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 1 1 1
199 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองกระยัง 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 1 0 1
202 บ้านดงมอน 0 0 0 1 0
203 บ้านดอนม่วย 0 0 0 1 0
204 บ้านนาโด่ 0 0 0 1 0
205 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 1 0
206 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0
207 เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 0 0 0 0 0
208 บ้านนาหลัก 0 0 0 0 0
209 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0
รวม 818 328 102 43 1,248