หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช  
2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม บ้านเหล่าเม็ก หมู่ 15 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช  
4 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง บ้านหนองหน่อง หมู่ 8 ต.ยางสีสุราช  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ หมู่ 15 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช  
6 โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ 2 ต.กู่ อ.ยางสีสุราช  
7 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 72 หมู่ 5 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช  
8 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย บ้านดงเมืองใหม่ หมู่ 2 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]