หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.3 3 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 11.00-13.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]