หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 31 25 80.65% 3 9.68% 0 0% 3 9.68% 31
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 33 23 69.7% 4 12.12% 3 9.09% 3 9.09% 33
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนบ้านโนนรัง 22 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านเหล่า 19 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 19 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
8 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 19 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
9 โรงเรียนบ้านขามเรียน 20 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 19 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 24 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
13 โรงเรียนโนนจานวิทยา 17 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
15 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 13 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 15 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านปลาขาว 19 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
24 โรงเรียนบ้านสนาม 17 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านหัวหมู 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านโดน 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 17 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
32 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 11 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 20 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 13 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านนาเลา 12 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านนาข่า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านโนน 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านโกทา 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านหวาย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 12 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านสระบาก 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองแสน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านก่อ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านไก่นา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านคึมบง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 13 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
65 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านดู่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านนาภู 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหัวงัว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านดง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านตำแย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านตาลอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองแคน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเครือซูด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านขามป้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองฮี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านแคน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านโนนแคน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านดอนหมี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโคกยาว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านนาค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านอีโต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนศุภประภา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านสระแคน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองข่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองบึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหัวสระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านดงแคน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]