หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 13 22 18
2 003 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 3 6 4
3 004 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 7 16 11
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 13 22 18
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 8 15 12
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 12 10
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 39 25
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 21 17
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 4 9 7
10 234 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 8 18 9
11 014 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 0
12 015 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 9 5
13 017 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 1
14 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 8 15 12
15 016 โรงเรียนบ้านก่อ 5 12 9
16 024 โรงเรียนบ้านขามป้อม 3 6 5
17 025 โรงเรียนบ้านขามเรียน 20 37 26
18 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 3 2
19 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 3 5 4
20 032 โรงเรียนบ้านคึมบง 9 17 13
21 031 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 2 2
22 048 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 2 6 3
23 049 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1 3 2
24 050 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 12 27 20
25 051 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 3 7 5
26 060 โรงเรียนบ้านดง 4 14 8
27 053 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 1
28 054 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0
29 055 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 8 7
30 056 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 27 16
31 058 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 3 5 4
32 057 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 3 2
33 052 โรงเรียนบ้านดงแคน 1 3 2
34 059 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 4 6 6
35 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 4 8 6
36 063 โรงเรียนบ้านดอนหมี 3 3 3
37 064 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 1
38 062 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 6 13 8
39 066 โรงเรียนบ้านดู่ 4 6 5
40 065 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 2 1
41 070 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 6 3
42 069 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 7 7
43 071 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 19 40 34
44 072 โรงเรียนบ้านตาลอก 3 12 5
45 073 โรงเรียนบ้านตำแย 4 12 8
46 074 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 7 23 12
47 075 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 3 7 5
48 077 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 4 6 6
49 078 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 3 10 4
50 079 โรงเรียนบ้านนาข่า 8 19 10
51 080 โรงเรียนบ้านนาค่าย 2 2 2
52 081 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 3 10 6
53 083 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 20 11
54 082 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 3 2
55 084 โรงเรียนบ้านนาภู 6 4 5
56 085 โรงเรียนบ้านนาเลา 12 24 15
57 086 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 22 11
58 098 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 13 33 19
59 099 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 7 26 12
60 100 โรงเรียนบ้านปลาขาว 19 30 23
61 101 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 10 24 13
62 103 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 2 6 4
63 102 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
64 109 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 0 0 0
65 110 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0
66 111 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 33 67 55
67 116 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 2 9 5
68 117 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 2 3 2
69 118 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 2 9 5
70 124 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 4 2
71 125 โรงเรียนบ้านสนาม 17 24 20
72 128 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 3 2
73 129 โรงเรียนบ้านสระบาก 8 17 12
74 126 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 0 0 0
75 127 โรงเรียนบ้านสระแคน 3 7 6
76 130 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
77 131 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0
78 134 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 2 2 2
79 135 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 3 2
80 136 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 11 25 16
81 139 โรงเรียนบ้านหนองข่า 2 2 2
82 140 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 9 5
83 142 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 0 0 0
84 141 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 3 2
85 145 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 3 3 2
86 146 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 0
87 147 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 2 5 2
88 150 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 0 0
89 153 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1 6 2
90 156 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0
91 157 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 8 14 12
92 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 5 11 8
93 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
94 163 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 19 110 42
95 158 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 2 4 3
96 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 12 27 24
97 164 โรงเรียนบ้านหนองบึง 2 9 5
98 165 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 7 6
99 166 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 17 30 23
100 170 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
101 169 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 6 1
102 174 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 0 0
103 176 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 5 19 11
104 177 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 19 39 30
105 180 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 5 3
106 181 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 8 7
107 185 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 11 24 15
108 187 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 27 23
109 186 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 1 3 1
110 189 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
111 188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 6 2
112 191 โรงเรียนบ้านหนองฮี 3 8 5
113 175 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 1 1
114 190 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 3 4 3
115 137 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 9 17 11
116 138 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 3 5 5
117 144 โรงเรียนบ้านหนองแคน 3 3 3
118 149 โรงเรียนบ้านหนองแดง 2 6 4
119 148 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 20 34 27
120 151 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 5 5
121 152 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 20 11
122 167 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 10 7
123 179 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 2
124 178 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 1 1
125 182 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 10 16 14
126 183 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 1 1
127 184 โรงเรียนบ้านหนองแสน 6 18 13
128 192 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 9 6
129 155 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 3 5 5
130 154 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 2 1
131 173 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 9 8
132 172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 9 6
133 171 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 15 34 26
134 193 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 29 15
135 194 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0
136 199 โรงเรียนบ้านหวาย 6 26 13
137 201 โรงเรียนบ้านหัวงัว 4 10 7
138 202 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 8 6
139 203 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 3 4 3
140 204 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 11 9
141 205 โรงเรียนบ้านหัวสระ 1 2 2
142 206 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 0 0 0
143 207 โรงเรียนบ้านหัวหมู 13 22 17
144 200 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 0 0 0
145 208 โรงเรียนบ้านหารฮี 0 0 0
146 196 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
147 197 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 4 3
148 198 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 24 17
149 215 โรงเรียนบ้านอีโต้ 2 4 4
150 019 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 6 4
151 028 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 10 4
152 029 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 31 92 52
153 030 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 24 30 25
154 033 โรงเรียนบ้านเครือซูด 4 6 5
155 076 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1 1 1
156 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 4 3
157 104 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1 3 2
158 114 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 5 23 13
159 115 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 12 19 16
160 112 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 15 38 23
161 113 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 13 13
162 132 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 5 22 11
163 214 โรงเรียนบ้านเหล่า 19 43 31
164 209 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 0 0 0
165 210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 4 3
166 211 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1 2 2
167 212 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 5 5
168 213 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 2 4 2
169 020 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 6 4
170 021 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 7 3
171 034 โรงเรียนบ้านแคน 3 11 5
172 067 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 2 9 4
173 119 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0
174 120 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 6 10 7
175 121 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 4 4
176 122 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 20 10
177 123 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 7 5
178 022 โรงเรียนบ้านโกทา 10 26 14
179 035 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 5 2
180 039 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 4 11 8
181 040 โรงเรียนบ้านโคกยาว 3 6 5
182 042 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0
183 043 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 17 9
184 044 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 6 16 10
185 045 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 13 19 14
186 036 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 4 4
187 038 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 11 5
188 037 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 3 5 4
189 046 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
190 047 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1 2 2
191 041 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 6 2
192 068 โรงเรียนบ้านโดน 11 23 15
193 097 โรงเรียนบ้านโนน 9 22 16
194 089 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 5 4
195 090 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 5 2
196 091 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 2 3 3
197 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 13 28 21
198 093 โรงเรียนบ้านโนนรัง 22 48 35
199 095 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 1 1
200 087 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0
201 096 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2 3 3
202 088 โรงเรียนบ้านโนนแคน 3 4 3
203 094 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 2 2
204 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 51 17
205 107 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 1 1
206 108 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 20 6
207 133 โรงเรียนบ้านโสกยาง 0 0 0
208 023 โรงเรียนบ้านไก่นา 5 19 9
209 216 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0
210 217 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 10 24 16
211 219 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 6 3
212 220 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1 3 2
213 221 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0
214 222 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
215 223 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1 3 1
216 224 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 3 6 5
217 225 โรงเรียนศุภประภา 2 6 4
218 226 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 15 31 21
219 227 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 7 11 9
220 228 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 11 22 15
221 229 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 17 32 27
222 231 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 4 7 5
223 232 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 2 5 4
224 233 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 19 37 26
225 002 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 8 4
226 218 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 77 46
227 013 โรงเรียนโนนจานวิทยา 17 36 26
228 012 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 5 31 11
รวม 1208 2797 1848
4645

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]