สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเขวาทุ่ง 25 3 0 3 28
2 บ้านมะโบ่ 23 4 3 3 30
3 เมืองวาปีปทุม 21 3 0 0 24
4 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 17 2 0 0 19
5 บ้านโนนรัง 15 4 1 0 20
6 บ้านเหล่า 15 2 2 0 19
7 บ้านหนองบัวสันตุ 14 1 2 0 17
8 อนุบาลเอี่ยมสุข 13 3 1 2 17
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 3 0 0 16
10 บ้านขามเรียน 13 3 0 0 16
11 บ้านหนองรูแข้ 13 1 0 0 14
12 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 12 4 3 0 19
13 โนนจานวิทยา 12 3 0 1 15
14 บ้านหนองหว้า 12 2 0 3 14
15 ชุมชนบ้านงัวบา 12 0 1 0 13
16 หนองกุงวิทยา 11 3 0 0 14
17 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 1 1 0 13
18 บ้านชาดฝางหัวเรือ 11 1 0 0 12
19 ชุมชนบ้านสำโรง 10 5 2 0 17
20 บ้านเม็กดำ 10 3 1 1 14
21 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 10 2 0 0 12
22 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 10 1 0 0 11
23 บ้านปลาขาว 9 6 1 2 16
24 บ้านสนาม 9 2 1 0 12
25 บ้านหัวหมู 9 1 1 0 11
26 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 9 1 1 0 11
27 พระกุมารศึกษา 9 0 1 0 10
28 บ้านโดน 9 0 0 0 9
29 บ้านบุ่งง้าว 8 5 0 0 13
30 บ้านหนองป้าน 8 3 1 2 12
31 บ้านเมืองเสือ 8 2 2 0 12
32 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 1 1 0 10
33 บ้านปอพานหนองโน 8 1 1 0 10
34 ชุมชนบ้านดงบัง 8 0 0 0 8
35 บ้านหนองหน่อง 8 0 0 0 8
36 บ้านหนองแดงสหมิตร 7 4 3 2 14
37 บ้านโพธิ์ชัย 7 3 0 0 10
38 กู่สันตรัตน์ 7 2 0 0 9
39 บ้านดงยาง 7 1 2 0 10
40 บ้านนาเลา 7 1 0 1 8
41 บ้านห้วยหิน 7 1 0 0 8
42 อนุบาลดงเมืองน้อย 7 0 0 0 7
43 ชุมชนนาสีนวล 7 0 0 0 7
44 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 6 2 1 0 9
45 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 6 2 0 0 8
46 บ้านนาข่า 6 2 0 0 8
47 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 6 1 0 1 7
48 บ้านโนน 6 1 0 0 7
49 บ้านนาฝาย 6 1 0 0 7
50 บ้านโกทา 6 0 0 2 6
51 บ้านหนองไฮ 6 0 0 1 6
52 บ้านหวาย 6 0 0 0 6
53 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 2 0 0 7
54 บ้านหนองบัวแดง 5 1 2 0 8
55 บ้านสระบาก 5 1 0 1 6
56 บ้านหนองแสน 5 1 0 0 6
57 บ้านไก่นา 5 0 0 0 5
58 บ้านหัวดง 5 0 0 0 5
59 บ้านเสือโก้ก 5 0 0 0 5
60 บ้านก่อ 5 0 0 0 5
61 บ้านแวงดงหนองยาง 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองระเวียง 5 0 0 0 5
63 บ้านคึมบง 4 4 1 0 9
64 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 4 2 2 2 8
65 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 4 1 1 0 6
66 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 1 0 1 5
67 บ้านหนองแต้น้อย 4 1 0 0 5
68 บ้านประแหย่ง 4 0 1 1 5
69 บ้านเมืองเตา 4 0 1 0 5
70 บ้านโคกสีทองหลาง 4 0 0 2 4
71 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 4 0 0 0 4
72 เทศบาลนาเชือก 4 0 0 0 4
73 บ้านทัพป่าจิก 4 0 0 0 4
74 ชุมชนบ้านหนองเลา 4 0 0 0 4
75 บ้านหนองโพธิ์ 4 0 0 0 4
76 บ้านหัวช้าง 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองแปน 4 0 0 0 4
78 บ้านดู่ 4 0 0 0 4
79 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองปอ 4 0 0 0 4
81 บ้านกุดน้ำใส 3 3 0 0 6
82 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 3 2 0 1 5
83 บ้านเหล่าน้อย 3 2 0 0 5
84 บ้านหนองสระ 3 2 0 0 5
85 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 1 4
86 บ้านนาภู 3 1 0 0 4
87 บ้านหัวงัว 3 1 0 0 4
88 บ้านดงใหญ่ 3 1 0 0 4
89 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
90 บ้านโคกมนโนนทอง 3 0 1 0 4
91 บ้านหนองแต้ 3 0 1 0 4
92 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 3 0 0 1 3
93 บ้านดง 3 0 0 1 3
94 อนุบาลวาปีปทุม 3 0 0 1 3
95 จตุคามประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
96 บ้านหนองแคน 3 0 0 0 3
97 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 0 0 0 3
98 บ้านตาลอก 3 0 0 0 3
99 บ้านนกเหาะ 3 0 0 0 3
100 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 0 0 0 3
101 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 0 0 0 3
102 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 0 0 0 3
103 บ้านตำแย 3 0 0 0 3
104 บ้านดงหัวช้าง 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองโนทับม้า 3 0 0 0 3
106 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 2 3 1 3 6
108 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 2 1 0 5
109 บ้านเครือซูด 2 2 0 0 4
110 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
112 วัดป่านาเชือก 2 1 0 0 3
113 บ้านขามป้อม 2 1 0 0 3
114 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 2 1 0 0 3
115 บ้านหัวช้างโคกม่วง 2 0 1 0 3
116 บ้านตำแยโนนยาง 2 0 1 0 3
117 บ้านหนองเหล่า 2 0 1 0 3
118 บ้านโนนแคน 2 0 0 1 2
119 บ้านดอนดู่วังบอน 2 0 0 1 2
120 บ้านโคกแปะ 2 0 0 1 2
121 บ้านแคน 2 0 0 1 2
122 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 2 0 0 1 2
123 บ้านหนองฮี 2 0 0 1 2
124 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
125 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 0 0 1 2
126 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 0 2
127 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 0 0 0 2
128 บ้านโคกยาว 2 0 0 0 2
129 บ้านนาค่าย 2 0 0 0 2
130 บ้านเก่าน้อย 2 0 0 0 2
131 ศุภประภา 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 0 0 0 2
133 บ้านดอนหมี 2 0 0 0 2
134 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 0 0 0 2
135 บ้านอีโต้ 2 0 0 0 2
136 บ้านแดงโพงคำแก้ว 2 0 0 0 2
137 บ้านวังจานโนนสำราญ 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองบัวแก้ว 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองแดง 2 0 0 0 2
140 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 0 0 0 2
141 บ้านเหล่าค้อ 2 0 0 0 2
142 บ้านโนนจาน 2 0 0 0 2
143 บ้านโนนท่อน 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนบ่อ 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนเห็ดไค 2 0 0 0 2
146 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองแกวิทยา 1 1 1 0 3
148 บ้านหนองบึง 1 1 0 0 2
149 บ้านจอกขวาง 1 1 0 0 2
150 บ้านห้วยหลาว 1 1 0 0 2
151 บ้านสระแคน 1 1 0 0 2
152 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองกกหนองยาว 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองข่า 1 1 0 0 2
155 บ้านเหล่าหมากคำ 1 1 0 0 2
156 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 1 0 0 2
157 อนุบาลอุ่นรัก 1 1 0 0 2
158 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 0 2
159 บ้านป่าตองหนองงู 1 0 1 0 2
160 บ้านร่วมใจ2 1 0 0 1 1
161 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 0 0 1 1
162 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 0 0 1 1
163 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
164 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 0 0 0 1
166 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
167 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกใหญ่วิทยา 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกไร่ 1 0 0 0 1
170 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
171 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 0 1
173 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
174 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 0 0 1
176 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
177 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
178 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
179 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 0 1
180 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองนาใน 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองห้าง 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
186 บ้านเตาบ่า 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 0 1
188 บ้านโพนทราย 1 0 0 0 1
189 วรัญญาวิทย์ 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองกลางโคก 0 1 0 1 1
191 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองโนใต้ 0 1 0 0 1
193 บ้านหัวสระ 0 1 0 0 1
194 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนแร่ 0 0 1 0 1
196 บ้านดงแคน 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 0 1
198 บ้านเหล่าจั่น 0 0 1 0 1
199 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 846 153 55 52 1,054