สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 21 3 0 0 24
2 บ้านเขวาทุ่ง 20 3 0 3 23
3 บ้านมะโบ่ 19 4 3 3 26
4 บ้านเหล่า 15 2 2 0 19
5 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 15 2 0 0 17
6 บ้านหนองบัวสันตุ 14 1 2 0 17
7 อนุบาลเอี่ยมสุข 13 3 1 2 17
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 3 0 0 16
9 บ้านขามเรียน 13 3 0 0 16
10 โนนจานวิทยา 12 3 0 1 15
11 บ้านหนองหว้า 12 2 0 3 14
12 บ้านหนองรูแข้ 12 1 0 0 13
13 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 1 1 0 13
14 ชุมชนบ้านสำโรง 10 5 2 0 17
15 บ้านโนนรัง 10 4 1 0 15
16 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 10 2 0 0 12
17 ชุมชนบ้านงัวบา 10 0 1 0 11
18 บ้านปลาขาว 9 6 1 2 16
19 บ้านเม็กดำ 9 3 1 1 13
20 หนองกุงวิทยา 9 3 0 0 12
21 บ้านสนาม 9 2 1 0 12
22 บ้านหัวหมู 9 1 1 0 11
23 พระกุมารศึกษา 9 0 1 0 10
24 บ้านโดน 9 0 0 0 9
25 บ้านบุ่งง้าว 8 5 0 0 13
26 บ้านหนองป้าน 8 3 1 2 12
27 บ้านเมืองเสือ 8 2 2 0 12
28 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 1 1 0 10
29 บ้านปอพานหนองโน 8 1 1 0 10
30 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 7 4 3 0 14
31 บ้านดงยาง 7 1 2 0 10
32 บ้านชาดฝางหัวเรือ 7 1 0 0 8
33 อนุบาลดงเมืองน้อย 7 0 0 0 7
34 ชุมชนนาสีนวล 7 0 0 0 7
35 บ้านหนองหน่อง 7 0 0 0 7
36 บ้านโพธิ์ชัย 6 3 0 0 9
37 บ้านนาข่า 6 2 0 0 8
38 กู่สันตรัตน์ 6 2 0 0 8
39 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 6 1 0 0 7
40 บ้านนาฝาย 6 1 0 0 7
41 บ้านหนองไฮ 6 0 0 1 6
42 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 5 2 0 0 7
43 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 2 0 0 7
44 บ้านหนองบัวแดง 5 1 2 0 8
45 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 5 1 1 0 7
46 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 5 1 0 1 6
47 บ้านนาเลา 5 1 0 1 6
48 บ้านหนองแสน 5 1 0 0 6
49 บ้านโนน 5 1 0 0 6
50 บ้านโกทา 5 0 0 2 5
51 บ้านหัวดง 5 0 0 0 5
52 บ้านแวงดงหนองยาง 5 0 0 0 5
53 บ้านหนองระเวียง 5 0 0 0 5
54 บ้านหนองแดงสหมิตร 4 4 3 2 11
55 บ้านคึมบง 4 4 1 0 9
56 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 4 2 2 2 8
57 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 4 2 1 0 7
58 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 4 1 1 0 6
59 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 1 0 1 5
60 บ้านสระบาก 4 1 0 1 5
61 บ้านหนองแต้น้อย 4 1 0 0 5
62 บ้านห้วยหิน 4 1 0 0 5
63 บ้านประแหย่ง 4 0 1 1 5
64 บ้านเมืองเตา 4 0 1 0 5
65 บ้านโคกสีทองหลาง 4 0 0 2 4
66 บ้านไก่นา 4 0 0 0 4
67 เทศบาลนาเชือก 4 0 0 0 4
68 บ้านหนองโพธิ์ 4 0 0 0 4
69 บ้านหัวช้าง 4 0 0 0 4
70 บ้านดู่ 4 0 0 0 4
71 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 0 0 0 4
72 บ้านก่อ 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองสระ 3 2 0 0 5
74 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 1 4
75 บ้านดงใหญ่ 3 1 0 0 4
76 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
77 บ้านโคกมนโนนทอง 3 0 1 0 4
78 บ้านหนองแต้ 3 0 1 0 4
79 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 3 0 0 1 3
80 บ้านดง 3 0 0 1 3
81 อนุบาลวาปีปทุม 3 0 0 1 3
82 บ้านทัพป่าจิก 3 0 0 0 3
83 บ้านตาลอก 3 0 0 0 3
84 บ้านนกเหาะ 3 0 0 0 3
85 ชุมชนบ้านดงบัง 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองปอ 3 0 0 0 3
87 บ้านตำแย 3 0 0 0 3
88 บ้านดงหัวช้าง 3 0 0 0 3
89 บ้านหนองแปน 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองโนทับม้า 3 0 0 0 3
91 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 2 3 1 3 6
93 บ้านกุดน้ำใส 2 3 0 0 5
94 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 2 1 0 5
95 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 2 2 0 1 4
96 บ้านเครือซูด 2 2 0 0 4
97 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 1 0 0 3
98 บ้านนาภู 2 1 0 0 3
99 วัดป่านาเชือก 2 1 0 0 3
100 บ้านขามป้อม 2 1 0 0 3
101 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 2 1 0 0 3
102 บ้านตำแยโนนยาง 2 0 1 0 3
103 บ้านหนองเหล่า 2 0 1 0 3
104 บ้านโนนแคน 2 0 0 1 2
105 บ้านดอนดู่วังบอน 2 0 0 1 2
106 บ้านโคกแปะ 2 0 0 1 2
107 บ้านแคน 2 0 0 1 2
108 บ้านหนองฮี 2 0 0 1 2
109 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
110 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 0 0 1 2
111 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 0 2
112 จตุคามประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองแคน 2 0 0 0 2
114 บ้านนาค่าย 2 0 0 0 2
115 บ้านโคกยาว 2 0 0 0 2
116 ศุภประภา 2 0 0 0 2
117 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 0 0 0 2
120 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 0 0 0 2
121 บ้านหัวงัว 2 0 0 0 2
122 บ้านอีโต้ 2 0 0 0 2
123 บ้านแดงโพงคำแก้ว 2 0 0 0 2
124 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 0 0 0 2
125 บ้านวังจานโนนสำราญ 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองบัวแก้ว 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองแดง 2 0 0 0 2
128 บ้านเสือโก้ก 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนจาน 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนบ่อ 2 0 0 0 2
131 บ้านโนนเห็ดไค 2 0 0 0 2
132 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองแกวิทยา 1 1 1 0 3
134 บ้านหนองบึง 1 1 0 0 2
135 บ้านจอกขวาง 1 1 0 0 2
136 บ้านห้วยหลาว 1 1 0 0 2
137 บ้านสระแคน 1 1 0 0 2
138 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 2
140 บ้านเหล่าหมากคำ 1 1 0 0 2
141 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 1 0 0 2
142 อนุบาลอุ่นรัก 1 1 0 0 2
143 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 0 2
144 บ้านป่าตองหนองงู 1 0 1 0 2
145 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 1 0 0 1 1
146 บ้านร่วมใจ2 1 0 0 1 1
147 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 0 0 1 1
148 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 0 0 1 1
149 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 0 1
150 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
151 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 0 1
152 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
153 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกไร่ 1 0 0 0 1
155 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
156 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 0 0 0 1
157 บ้านดอนหมี 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 0 1
159 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 0 0 1
161 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
162 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
163 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
164 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 0 1
165 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกกหนองยาว 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองนาใน 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองห้าง 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
173 บ้านหวาย 1 0 0 0 1
174 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
175 บ้านเตาบ่า 1 0 0 0 1
176 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 0 1
177 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 0 1
178 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนท่อน 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 0 1
181 บ้านโพนทราย 1 0 0 0 1
182 วรัญญาวิทย์ 1 0 0 0 1
183 บ้านเหล่าน้อย 0 2 0 0 2
184 บ้านหนองกลางโคก 0 1 0 1 1
185 บ้านหนองข่า 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองโนใต้ 0 1 0 0 1
188 บ้านหัวสระ 0 1 0 0 1
189 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนแร่ 0 0 1 0 1
191 บ้านดงแคน 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 0 1
193 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 1 0 1
194 บ้านเหล่าจั่น 0 0 1 0 1
195 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 736 151 55 52 994