สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 8 4 3 15 21 3 0 0 24
2 บ้านหนองรูแข้ 8 3 0 11 13 1 0 0 14
3 บ้านหนองบัวสันตุ 8 0 0 8 14 1 2 0 17
4 บ้านเขวาทุ่ง 6 4 0 10 25 3 0 3 28
5 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 5 0 2 7 10 1 0 0 11
6 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 4 3 2 9 12 4 3 0 19
7 บ้านเม็กดำ 4 2 1 7 10 3 1 1 14
8 อนุบาลดงเมืองน้อย 4 1 1 6 7 0 0 0 7
9 บ้านชาดฝางหัวเรือ 3 5 1 9 11 1 0 0 12
10 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 3 3 4 10 17 2 0 0 19
11 บ้านโนนรัง 3 3 1 7 15 4 1 0 20
12 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 3 2 1 6 11 1 1 0 13
13 บ้านหนองไฮ 3 0 2 5 6 0 0 1 6
14 บ้านหนองแสน 3 0 1 4 5 1 0 0 6
15 ชุมชนนาสีนวล 2 3 1 6 7 0 0 0 7
16 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 3 0 5 13 3 0 0 16
17 บ้านหนองหว้า 2 2 2 6 12 2 0 3 14
18 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 2 2 6 8 1 1 0 10
19 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 2 1 2 5 10 2 0 0 12
20 บ้านหัวหมู 2 1 1 4 9 1 1 0 11
21 ชุมชนบ้านงัวบา 2 1 0 3 12 0 1 0 13
22 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 2 1 0 3 6 2 0 0 8
23 บ้านหวาย 2 1 0 3 6 0 0 0 6
24 บ้านไก่นา 2 0 2 4 5 0 0 0 5
25 บ้านหัวดง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
26 จตุคามประชาสรรค์ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
27 บ้านโดน 2 0 0 2 9 0 0 0 9
28 บ้านโนน 2 0 0 2 6 1 0 0 7
29 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
30 บ้านโนนแคน 2 0 0 2 2 0 0 1 2
31 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านเหล่า 1 4 0 5 15 2 2 0 19
33 บ้านมะโบ่ 1 3 5 9 23 4 3 3 30
34 อนุบาลเอี่ยมสุข 1 2 3 6 13 3 1 2 17
35 โนนจานวิทยา 1 2 2 5 12 3 0 1 15
36 ชุมชนบ้านดงบัง 1 2 2 5 8 0 0 0 8
37 ชุมชนบ้านสำโรง 1 2 1 4 10 5 2 0 17
38 บ้านโคกสีทองหลาง 1 2 1 4 4 0 0 2 4
39 บ้านนาเลา 1 2 0 3 7 1 0 1 8
40 บ้านสระบาก 1 2 0 3 5 1 0 1 6
41 บ้านขามเรียน 1 1 2 4 13 3 0 0 16
42 หนองกุงวิทยา 1 1 2 4 11 3 0 0 14
43 บ้านโพธิ์ชัย 1 1 1 3 7 3 0 0 10
44 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
45 บ้านกุดน้ำใส 1 1 1 3 3 3 0 0 6
46 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 1 1 3 2 3 1 3 6
47 พระกุมารศึกษา 1 1 0 2 9 0 1 0 10
48 บ้านเสือโก้ก 1 1 0 2 5 0 0 0 5
49 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
50 เทศบาลนาเชือก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
51 บ้านทัพป่าจิก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
52 บ้านเหล่าน้อย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
53 บ้านดง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
54 บ้านบุ่งง้าว 1 0 3 4 8 5 0 0 13
55 บ้านหนองป้าน 1 0 1 2 8 3 1 2 12
56 บ้านโกทา 1 0 1 2 6 0 0 2 6
57 ชุมชนบ้านหนองเลา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 บ้านหนองแคน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านหัวช้างโคกม่วง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
60 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 1 0 0 1 6 2 1 0 9
62 บ้านนาข่า 1 0 0 1 6 2 0 0 8
63 บ้านก่อ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
64 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
65 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
66 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
70 บ้านโคกแปะ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
71 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านนาค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 ศุภประภา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านโนนแร่ 1 0 0 1 0 0 1 0 1
80 บ้านสนาม 0 4 1 5 9 2 1 0 12
81 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 0 3 0 3 6 1 0 1 7
82 บ้านหนองหน่อง 0 2 3 5 8 0 0 0 8
83 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 2 2 4 9 1 1 0 11
84 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 2 0 2 7 4 3 2 14
85 บ้านห้วยหิน 0 2 0 2 7 1 0 0 8
86 อนุบาลวาปีปทุม 0 2 0 2 3 0 0 1 3
87 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 บ้านดงยาง 0 1 2 3 7 1 2 0 10
89 บ้านนาฝาย 0 1 1 2 6 1 0 0 7
90 บ้านหัวช้าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
91 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 0 1 1 2 3 2 0 1 5
92 บ้านนาภู 0 1 1 2 3 1 0 0 4
93 บ้านหัวงัว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
94 บ้านตาลอก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 บ้านปลาขาว 0 1 0 1 9 6 1 2 16
96 บ้านเมืองเสือ 0 1 0 1 8 2 2 0 12
97 กู่สันตรัตน์ 0 1 0 1 7 2 0 0 9
98 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 5 1 2 0 8
99 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 4 1 1 0 6
100 บ้านเมืองเตา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
101 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
102 บ้านดงใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านนกเหาะ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านเครือซูด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
106 บ้านแคน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
107 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
110 บ้านสระบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านโคกไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านปอพานหนองโน 0 0 1 1 8 1 1 0 10
114 บ้านดู่ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
115 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
116 บ้านหนองปอ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
117 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
118 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
119 วัดป่านาเชือก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านดอนหมี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านอีโต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านจอกขวาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยหลาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 ราชประชานุเคราะห์ 17 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 0 0 5 2 0 0 7
132 บ้านแวงดงหนองยาง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
133 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
134 บ้านคึมบง 0 0 0 0 4 4 1 0 9
135 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 0 0 0 4 2 2 2 8
136 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
137 บ้านประแหย่ง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
138 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
139 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
140 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
141 บ้านตำแย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
146 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านตำแยโนนยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
149 บ้านหนองเหล่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
150 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 2 0 0 1 2
152 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
153 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านโนนบ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านสระแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านร่วมใจ2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหัวสระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านดงแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 147 123 94 364 846 153 55 52 1,054