สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 8 4 3 15 21 3 0 0 24
2 บ้านหนองบัวสันตุ 8 0 0 8 14 1 2 0 17
3 บ้านหนองรูแข้ 7 3 0 10 12 1 0 0 13
4 บ้านเขวาทุ่ง 4 3 0 7 20 3 0 3 23
5 อนุบาลดงเมืองน้อย 4 1 1 6 7 0 0 0 7
6 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 3 2 1 6 11 1 1 0 13
7 บ้านเม็กดำ 3 2 1 6 9 3 1 1 13
8 บ้านหนองไฮ 3 0 2 5 6 0 0 1 6
9 บ้านหนองแสน 3 0 1 4 5 1 0 0 6
10 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 2 3 3 8 15 2 0 0 17
11 บ้านชาดฝางหัวเรือ 2 3 1 6 7 1 0 0 8
12 ชุมชนนาสีนวล 2 3 1 6 7 0 0 0 7
13 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 3 0 5 13 3 0 0 16
14 บ้านหนองหว้า 2 2 2 6 12 2 0 3 14
15 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 2 2 6 8 1 1 0 10
16 บ้านโนนรัง 2 2 0 4 10 4 1 0 15
17 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 2 1 2 5 10 2 0 0 12
18 บ้านหัวหมู 2 1 1 4 9 1 1 0 11
19 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 2 0 1 3 6 1 0 0 7
20 บ้านหัวดง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
21 บ้านไก่นา 2 0 1 3 4 0 0 0 4
22 บ้านโดน 2 0 0 2 9 0 0 0 9
23 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
24 บ้านโนนแคน 2 0 0 2 2 0 0 1 2
25 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านเหล่า 1 4 0 5 15 2 2 0 19
27 อนุบาลเอี่ยมสุข 1 2 3 6 13 3 1 2 17
28 โนนจานวิทยา 1 2 2 5 12 3 0 1 15
29 ชุมชนบ้านสำโรง 1 2 1 4 10 5 2 0 17
30 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1 2 1 4 7 4 3 0 14
31 บ้านโคกสีทองหลาง 1 2 1 4 4 0 0 2 4
32 บ้านขามเรียน 1 1 2 4 13 3 0 0 16
33 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 1 1 3 2 3 1 3 6
34 ชุมชนบ้านงัวบา 1 1 0 2 10 0 1 0 11
35 พระกุมารศึกษา 1 1 0 2 9 0 1 0 10
36 บ้านโพธิ์ชัย 1 1 0 2 6 3 0 0 9
37 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
38 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
39 เทศบาลนาเชือก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านดง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
41 บ้านทัพป่าจิก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านบุ่งง้าว 1 0 3 4 8 5 0 0 13
43 หนองกุงวิทยา 1 0 1 2 9 3 0 0 12
44 บ้านหนองป้าน 1 0 1 2 8 3 1 2 12
45 จตุคามประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านหนองแคน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านนาข่า 1 0 0 1 6 2 0 0 8
48 บ้านโนน 1 0 0 1 5 1 0 0 6
49 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
50 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
51 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
52 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
54 บ้านโคกแปะ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านนาค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 ศุภประภา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโนนแร่ 1 0 0 1 0 0 1 0 1
63 บ้านสนาม 0 4 1 5 9 2 1 0 12
64 บ้านมะโบ่ 0 2 4 6 19 4 3 3 26
65 บ้านหนองหน่อง 0 2 2 4 7 0 0 0 7
66 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 1 6
67 บ้านสระบาก 0 2 0 2 4 1 0 1 5
68 อนุบาลวาปีปทุม 0 2 0 2 3 0 0 1 3
69 บ้านดงยาง 0 1 2 3 7 1 2 0 10
70 บ้านนาฝาย 0 1 1 2 6 1 0 0 7
71 บ้านหัวช้าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
72 บ้านตาลอก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านกุดน้ำใส 0 1 1 2 2 3 0 0 5
74 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
75 บ้านปลาขาว 0 1 0 1 9 6 1 2 16
76 บ้านเมืองเสือ 0 1 0 1 8 2 2 0 12
77 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 5 1 2 0 8
78 บ้านนาเลา 0 1 0 1 5 1 0 1 6
79 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 4 1 1 0 6
80 บ้านเมืองเตา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
81 บ้านดงใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านนกเหาะ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านเครือซูด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
84 บ้านแคน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
85 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านสระบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโคกไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านปอพานหนองโน 0 0 1 1 8 1 1 0 10
93 บ้านโกทา 0 0 1 1 5 0 0 2 5
94 บ้านดู่ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
95 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
96 ชุมชนบ้านดงบัง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านหนองปอ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
98 บ้านนาภู 0 0 1 1 2 1 0 0 3
99 วัดป่านาเชือก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านหัวงัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านอีโต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านจอกขวาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 บ้านห้วยหลาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านดอนหมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 ราชประชานุเคราะห์ 17 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 กู่สันตรัตน์ 0 0 0 0 6 2 0 0 8
112 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 0 0 5 2 0 0 7
113 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
114 บ้านแวงดงหนองยาง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
115 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
116 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 0 0 0 4 4 3 2 11
117 บ้านคึมบง 0 0 0 0 4 4 1 0 9
118 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 0 0 0 4 2 2 2 8
119 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
120 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
121 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
122 บ้านประแหย่ง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
123 บ้านก่อ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
124 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
125 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
127 บ้านตำแย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
133 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านตำแยโนนยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองเหล่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
137 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 2 0 0 1 2
138 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
139 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านโนนบ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
150 บ้านสระแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านร่วมใจ2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหัวสระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านดงแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 112 96 75 283 736 151 55 52 942