สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.75 ทอง 4
5 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.75 ทอง 5
6 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.50 ทอง 6
7 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
9 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.50 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 10
11 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง 11
12 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.25 ทอง 12
13 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.75 ทอง 13
14 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 14
15 บ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 14
16 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 16
17 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง 17
18 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.50 ทอง 18
19 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.25 ทอง 19
20 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 20
21 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.75 เงิน 21
22 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.25 เงิน 22
23 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 23
24 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 23
25 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 25
26 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.25 เงิน 26
27 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.75 เงิน 27
28 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.75 เงิน 27
29 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.50 เงิน 29
30 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 30
31 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 31
32 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.25 ทองแดง 32

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
8 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8
10 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 10
11 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
13 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
14 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14
15 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14
16 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14
17 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
18 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
19 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
6 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
8 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
10 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 10
11 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 10
12 บ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 10
13 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 13
14 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 14
15 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 15
16 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 16
17 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
4 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.60 ทอง 5
6 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 4
5 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.50 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 6
7 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.96 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.21 เงิน 4
5 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.95 เงิน 5
6 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.97 เงิน 6
7 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.66 เงิน 7
8 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.60 เงิน 8
9 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.31 ทองแดง 9
10 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.22 ทองแดง 10
11 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 59.57 เข้าร่วม 11
12 บ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 58.11 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 55.63 เข้าร่วม 13
14 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 54.92 เข้าร่วม 14
15 บ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54.11 เข้าร่วม 15
16 บ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 53.40 เข้าร่วม 16
17 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 50.67 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.63 ทอง 4
5 บ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.50 ทอง 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.33 ทอง 6
7 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 7
8 บ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.50 ทอง 8
9 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9
10 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9
11 บ้านหนองเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.88 ทอง 11
12 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 12
13 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.88 ทอง 13
14 บ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.25 ทอง 14
15 บ้านโพนทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 15
16 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.50 ทอง 16
17 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.88 ทอง 6
7 บ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.88 ทอง 6
8 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 8
9 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.38 ทอง 9
10 บ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 10
11 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.50 ทอง 11
12 บ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 12
13 บ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 13
14 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 14
15 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 15
16 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.25 ทอง 16
17 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 17
18 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 7
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 10
12 บ้านหนองโนใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 12
13 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 13
14 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 14
15 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 15
16 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 16
17 บ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5
6 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.38 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.50 ทอง 4
5 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 5
6 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 5
7 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.25 ทอง 7
8 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.50 ทอง 8
9 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.50 ทอง 9
10 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
11 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
12 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.69 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.20 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.93 ทองแดง 5
6 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 59.45 เข้าร่วม 6
7 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57.07 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 8
9 บ้านร่วมใจ2 สพป. มหาสารคาม เขต 2 56.25 เข้าร่วม 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 54.04 เข้าร่วม 10
11 บ้านศาลา(ยางสีฯ) สพป. มหาสารคาม เขต 2 51.37 เข้าร่วม 11
12 บ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 49.82 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 46.01 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 42.49 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 36.19 เข้าร่วม 15
16 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 32.42 เข้าร่วม 16
17 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 26.22 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.15 เงิน 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.56 เงิน 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.04 เงิน 6
7 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.92 ทองแดง 7
8 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.07 ทองแดง 8
9 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.05 ทองแดง 9
10 บ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 62.28 ทองแดง 10
11 บ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 56.80 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 56.52 เข้าร่วม 12
13 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 56.10 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 55.97 เข้าร่วม 14
15 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54.10 เข้าร่วม 15
16 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 46.90 เข้าร่วม 16
17 บ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 34.46 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5
6 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
11 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
7 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
9 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 9
10 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 10
11 บ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11
12 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 12
13 บ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 13
14 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 14
15 บ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 15
16 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขี้เหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
5 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
6 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6
7 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 7
8 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 10
11 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
12 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
13 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
14 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
15 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลาดม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.50 ทอง 4
5 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.50 ทอง 4
6 บ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.50 ทอง 4
7 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.50 ทอง 4
8 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 8
9 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 9
10 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 9
11 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.12 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
7 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7
8 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.51 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.14 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.90 ทอง 5
6 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.42 ทอง 6
7 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.63 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน