การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
วันที่ 3 - 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
      สถานที่การจัดการแข่งขัน   อำเภอ  ยางสีสุราช
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 14:11 น.