หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สุำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายไชยยา อะการะวัง   0896199208
2 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายพนม ศิรินามมนตรี  
3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางชนาพร ประบุญเรือง   0810591619
4 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง   0800103507
5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสง่า โทผาวงษ์   0868525153


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]