หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สนามกีฬาโรงเรียน 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สนามกีฬาโรงเรียน 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สนามกีฬาโรงเรียน 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ห้องประชุมโรงเรียน 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]