หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย หอประชุม 6 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย หอประชุม ชั้น _ ห้อง 1 6 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย หอประชุม ชั้น 1 ห้อง 1 6 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย หอประชุม ชั้น 1 ห้อง 1 7 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย หอประชุม ชั้น 1 ห้อง 1 7 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]