หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สุำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสะดืออีสาน 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สุำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมสะดืออีสาน 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคาร ป.3 ห้อง ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคาร ป.3 ห้อง ห้อง ป.3/4 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคาร ป.3 ห้อง ห้อง ป.3/5 8 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]