หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.5/5 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.5/6 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/4 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/5 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.4/6 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]