สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแพงหนองเหนือ 8 1 0 9 10 3 0 1 13
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 6 2 4 12 18 2 2 1 22
3 บ้านหนองแสง 5 4 5 14 17 2 2 0 21
4 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 5 4 2 11 18 4 0 4 22
5 บ้านห้วยแคนโนนสูง 4 3 4 11 19 5 1 1 25
6 บ้านโจดบัวบาน 4 2 0 6 9 1 1 0 11
7 บ้านหนองโกวิทยกิจ 4 1 0 5 8 0 0 0 8
8 บ้านม่วงน้อย 4 0 2 6 6 0 0 0 6
9 บ้านดอนกลอยหนองยาง 3 2 2 7 16 6 0 0 22
10 บ้านโพน 3 1 1 5 8 6 4 0 18
11 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 3 0 2 5 10 0 0 0 10
12 บ้านแก้งขิงแคง 3 0 1 4 9 3 0 0 12
13 บ้านวังกุง 2 4 1 7 12 2 0 0 14
14 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 2 4 1 7 8 2 2 0 12
15 วัดกลางโกสุม 2 3 3 8 20 11 2 2 33
16 บ้านนาโพธิ์ 2 2 0 4 12 0 1 0 13
17 บ้านแห่เหนือ 2 1 0 3 9 1 0 0 10
18 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 2 0 0 2 6 3 1 0 10
19 บ้านจานโนนสูง 2 0 0 2 6 1 0 0 7
20 บ้านโคกสูง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
21 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1 3 1 5 13 2 0 0 15
22 กระบากวิทยาคาร 1 3 1 5 11 4 1 1 16
23 บ้านกอกหนองผือ 1 2 1 4 11 1 2 1 14
24 บ้านทันดู่เหนือ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
25 บ้านแห่บริหารวิทย์ 1 1 2 4 4 3 2 1 9
26 บ้านวังโพน 1 1 1 3 8 1 2 0 11
27 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1 1 1 3 8 0 1 0 9
28 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 1 3 5 3 1 1 9
29 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1 1 1 3 5 1 1 0 7
30 บ้านหญ้าขาว 1 1 1 3 3 0 0 0 3
31 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 2 6 0 0 0 6
32 บ้านหนองโดน 1 1 0 2 4 2 0 1 6
33 บ้านเชียงยืน 1 1 0 2 4 2 0 0 6
34 บ้านโนนงิ้ว 1 1 0 2 4 1 1 0 6
35 บ้านดอนสันติ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
36 บ้านแท่นโนนหนองคู 1 1 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านศรีสุข 1 0 3 4 5 0 0 0 5
38 บ้านแฝกโนนสำราญ 1 0 2 3 8 4 1 1 13
39 บ้านโนนเมืองสองคอน 1 0 1 2 6 0 1 0 7
40 บ้านหนองนาไร่เดียว 1 0 1 2 5 1 0 1 6
41 บ้านค้อ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
42 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
43 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 1 0 0 1 5 2 1 1 8
44 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1 0 0 1 5 1 1 0 7
45 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1 0 0 1 3 3 1 0 7
46 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
47 บ้านขามเปี้ย 1 0 0 1 2 5 1 0 8
48 บ้านสร้างแก้ว 1 0 0 1 2 2 1 1 5
49 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 1 2 1 0 2 3
50 บ้านหนองคลองหัวขัว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านคุยโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านเลิงใต้ 0 5 1 6 11 3 2 1 16
55 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 0 4 2 6 10 5 0 0 15
56 บ้านวังจาน 0 3 2 5 7 3 0 1 10
57 บ้านหนองกุง 0 2 2 4 11 1 2 3 14
58 บ้านวังยาววิทยายน 0 2 1 3 7 1 1 2 9
59 บ้านโสกกาว 0 1 2 3 7 5 0 0 12
60 บ้านหนองแหน 0 1 1 2 7 3 0 1 10
61 บ้านเหล่าหนองแคน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองหอย 0 1 1 2 3 1 0 0 4
63 บ้านโสกคลอง 0 1 0 1 6 2 1 0 9
64 บ้านเหล่าพ่อหา 0 1 0 1 3 3 1 0 7
65 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 3 2 0 1 5
66 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 0 1 0 1 3 1 2 1 6
67 บ้านจอมทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 บ้านยางน้อย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านหัวช้าง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
70 บ้านกุดรัง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
71 บ้านโคกข่า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านโนนทัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 0 0 2 2 8 1 2 1 11
74 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 0 0 2 2 4 3 1 0 8
75 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 0 0 2 2 4 1 1 0 6
76 บ้านหนองมะเม้า 0 0 2 2 4 1 1 0 6
77 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
78 เกียรติขจรวิทยา 0 0 1 1 11 7 2 0 20
79 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 0 1 1 5 2 0 2 7
80 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
81 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 0 0 1 1 3 1 1 0 5
82 บ้านกู่ทอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
83 บ้านผักแว่น 0 0 1 1 2 1 0 2 3
84 บ้านหนองบอน 0 0 1 1 2 0 2 1 4
85 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 บ้านหัวขัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
89 บ้านหนองมันปลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 0 0 0 0 5 2 1 1 8
91 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 5 2 0 2 7
92 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 4 2 1 0 7
93 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
94 บ้านหนองซอน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
95 จอนวิทยกุล 0 0 0 0 3 2 1 1 6
96 บ้านเขวาสะดืออีสาน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
97 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
98 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 0 0 3 1 2 0 6
99 บ้านผำ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
100 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 0 0 0 3 1 1 0 5
101 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
102 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 3 0 1 0 4
103 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
104 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
105 บ้านหนองไห 0 0 0 0 2 2 0 0 4
106 บ้านโนนราษีโคกล่าม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
107 บ้านป่าเป้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองบัวเรียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านคุยแพง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
111 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
112 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 บ้านบะหลวงหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 อนุบาลจอนวิทยกุล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 อนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
118 บ้านผือ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
119 บ้านคุยเชือก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
120 บ้านทิพโสต 0 0 0 0 1 1 1 1 3
121 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองปลาเข็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านหนองล่าม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 อนุบาลชื่นชม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0 0 0 5 1 0 6
135 บ้านสีดาสระแก้ว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
136 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 0 2 2 1 4
137 บ้านนาทอง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
138 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101 86 82 269 627 205 98 47 930