ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.40 ทอง 4
5 บ้านส้มกบ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
6 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 5
6 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 8
9 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 8
10 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 10
11 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 11
12 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 12
13 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 13
14 บ้านส้มกบ สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 14
15 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.20 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 98.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
7 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 8
9 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 9
10 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 9
11 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 11
12 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 11
13 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 11
14 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 14
15 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 14
16 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 16
17 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 16
18 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 16
19 บ้านหนองเขื่อน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 19
20 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 19
21 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 21
22 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 21
23 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 21
24 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 24
25 บ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 24
26 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 อนุบาลรัฐชาวดี สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
7 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 9
10 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 10
11 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 11
12 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 12
13 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 13
14 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 13
15 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 15
16 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 16
17 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 17
18 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 18
19 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 18
20 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 20
21 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 20
22 บ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 22
23 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 22
24 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 22
25 บ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 22
26 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 5
6 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 6
8 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
9 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
10 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 10
11 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 11
12 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 12
13 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4
6 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4
7 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 7
8 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
9 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
10 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
11 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 8
12 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 12
13 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 12
14 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 14
15 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 14
16 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 16
17 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
6 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 8
9 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 9
10 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 10
11 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 11
12 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 12
13 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 13
14 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 14
15 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 15
16 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 16
17 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 17
18 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 18
19 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 19
20 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 20
21 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 21
22 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 22
23 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 23
24 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 96.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.20 ทอง 5
6 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.20 ทอง 6
7 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.60 ทอง 7
8 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.60 ทอง 8
9 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.60 ทอง 9
10 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.60 เงิน 10
11 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.50 เงิน 11
12 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.60 เงิน 12
13 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.40 เงิน 13
14 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.20 เงิน 14
15 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.60 เงิน 15
16 บ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.40 เงิน 16
17 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.80 ทองแดง 17
18 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.80 ทองแดง 18
19 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.70 ทองแดง 19
20 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.80 ทองแดง 20
21 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.70 ทองแดง 21
22 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.60 ทองแดง 22
23 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.80 ทองแดง 23
24 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 62.20 ทองแดง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จินดาอารมณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
6 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
8 บ้านหนองไห สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
9 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
10 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6
11 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 10
11 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 11
12 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8
9 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
10 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 5
6 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 10
11 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 11
12 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 12
13 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 13
14 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 14
15 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 15
16 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 16
17 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 17
18 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 18
19 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 19
20 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 19
21 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 21
22 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน