หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 124 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 124 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 29 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 30 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 511 29 ต.ค. 2558 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]