หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 38 26 72.22% 8 22.22% 2 5.56% 0 0% 36
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 29 24 85.71% 1 3.57% 3 10.71% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 28 21 75% 4 14.29% 2 7.14% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 36 20 64.52% 7 22.58% 3 9.68% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 27 20 76.92% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม 33 17 56.67% 7 23.33% 5 16.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 25 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 28 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 32 15 60% 5 20% 5 20% 0 0% 25
10 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 22 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนร่มเกล้า 22 14 66.67% 7 33.33% 0 0% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 29 13 46.43% 9 32.14% 5 17.86% 1 3.57% 28
13 โรงเรียนบ้านถิ่น 27 13 50% 6 23.08% 6 23.08% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 26 13 52% 5 20% 5 20% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 21 13 76.47% 1 5.88% 3 17.65% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 24 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านพร้าว 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 21 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านนาเลิง 19 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
21 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 16 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 17 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 17 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
33 โรงเรียนเทศบาล1 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านทรายมูล 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนอนุบาลสุดา 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านวังมน 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
37 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 19 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านโคกกุง 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนดอนปอวิทยา 18 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านค้อ 26 6 28.57% 5 23.81% 8 38.1% 2 9.52% 21
48 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านท่าลาด 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
54 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 15 5 33.33% 9 60% 1 6.67% 0 0% 15
57 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 20 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
58 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 18 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 22 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
74 โรงเรียนบ้านลาด 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนบ้านหัวขัว 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนปรางค์กู่ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
90 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
93 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 10 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านทรายงาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านวังไฮ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านดงบาก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านนาทม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านหนองอุ 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองกุง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
145 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านลำภู 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
151 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านโสกจาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านนาแพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหินคูณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านตำแย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
197 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนบ้านฝายหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]