สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 26 8 2 0 36
2 โนนคูณวิทยา 24 1 3 0 28
3 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 21 4 2 1 27
4 เมืองใหม่วิทยา 20 7 3 1 30
5 บ้านนามะเฟือง 20 3 2 1 25
6 บ้านโนนงาม 17 7 5 1 29
7 บ้านบกโนนเรียง 17 3 2 1 22
8 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 16 5 3 3 24
9 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 15 5 5 0 25
10 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 15 4 1 1 20
11 ร่มเกล้า 14 7 0 0 21
12 บ้านศรีบุญเรือง 13 9 5 1 27
13 บ้านถิ่น 13 6 6 1 25
14 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 13 5 5 2 23
15 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 13 1 3 0 17
16 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 12 4 3 1 19
17 บ้านหนองลุมพุก 12 4 0 0 16
18 บ้านพร้าว 12 2 0 0 14
19 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 11 5 2 0 18
20 หัวนาศึกษาวิทย์ 11 5 0 0 16
21 บ้านนาเลิง 11 5 0 0 16
22 บ้านโนนสงเปลือย 9 4 2 0 15
23 บ้านหนองแวง 9 3 0 0 12
24 บ้านหนองแวงป่งสัง 9 2 1 0 12
25 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 9 2 1 0 12
26 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 9 1 1 0 11
27 บ้านหนองเหมือดแอ่ 9 1 0 0 10
28 บ้านหินลับศิลามงคล 8 5 1 2 14
29 อนุบาลหนองบัวลำภู 8 3 2 1 13
30 โนนสำราญสมสนุก 8 3 2 0 13
31 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 8 3 1 0 12
32 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 8 2 3 0 13
33 เทศบาล1 8 2 1 0 11
34 บ้านทรายมูล 8 1 1 0 10
35 อนุบาลสุดา 8 1 0 1 9
36 บ้านวังมน 8 0 2 0 10
37 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 7 6 1 1 14
38 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 7 5 5 1 17
39 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 7 5 3 2 15
40 บ้านโนนเสถียร 7 5 0 0 12
41 บ้านโคกกุง 7 4 3 1 14
42 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 7 2 2 0 11
43 บ้านโสกก้านเหลือง 7 1 2 0 10
44 ชุมชนบ้านนากอก 7 1 0 0 8
45 ดอนปอวิทยา 6 7 3 1 16
46 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 6 6 1 0 13
47 บ้านค้อ 6 5 8 2 19
48 บ้านศรีสุขนาล้อม 6 4 3 0 13
49 บ้านโนนเมือง 6 3 0 0 9
50 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 6 2 2 0 10
51 บ้านท่าลาด 6 2 1 0 9
52 บ้านหนองทุ่งมน 6 2 0 0 8
53 นิคมวัฒนา 6 6 1 3 0 10
54 กุดหานสามัคคี 6 1 1 0 8
55 บ้านหินสิ่ว 6 1 0 0 7
56 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 5 9 1 0 15
57 ฝายหินประชารักษ์ 5 6 3 0 14
58 บ้านโต่งโต้น 5 6 1 0 12
59 บ้านโคกป่ากุง 5 5 2 1 12
60 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 5 4 2 1 11
61 จริยานุสรณ์ 5 3 2 1 10
62 บ้านมอเหนือ 5 2 2 0 9
63 บ้านดอนยานาง 5 2 0 0 7
64 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 5 2 0 0 7
65 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 5 1 1 1 7
66 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 5 1 1 0 7
67 โนนสังวิทยาสรรค์ 5 1 0 0 6
68 ไทยรัฐวิทยา 81 5 1 0 0 6
69 นิคมสงเคราะห์วิทยา 5 0 1 0 6
70 บ้านสำราญสุข 5 0 0 0 5
71 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 5 0 0 0 5
72 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 4 5 2 1 11
73 บ้านดินทรายอ่อน 4 4 3 0 11
74 บ้านลาด 4 4 1 2 9
75 บ้านหัวขัว 4 4 1 0 9
76 บ้านห้วยโจด 4 3 1 0 8
77 บ้านกุดเต่า 4 3 0 0 7
78 พิชญบัณฑิต 4 2 2 1 8
79 กุดจิกวิทยา 4 2 2 1 8
80 บ้านสร้างเสี่ยน 4 2 2 0 8
81 บ้านหนองกุงแก้ว 4 2 1 0 7
82 บ้านโสกช้าง 4 2 0 0 6
83 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 1 0 0 5
84 บ้านดอนเกล็ด 4 1 0 0 5
85 บ้านหนองเม็ก 4 1 0 0 5
86 ปรางค์กู่ 4 0 2 1 6
87 บ้านโนนทัน 4 0 0 0 4
88 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 4 0 0 0 4
89 โคกม่วงประชาสรรค์ 3 6 1 0 10
90 บ้านภูพานคำ 3 5 1 2 9
91 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 3 5 1 0 9
92 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 3 3 2 3 8
93 บ้านหนองแสงนาล้อม 3 2 0 1 5
94 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 2 0 0 5
95 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 3 1 2 1 6
96 บ้านสุขเกษม 3 1 1 1 5
97 บ้านโนนหว้าทอง 3 1 1 1 5
98 บ้านข่าดอนเข็ม 3 1 1 0 5
99 บ้านห้วยบ่อทอง 3 1 1 0 5
100 บ้านกุดแท่น 3 1 1 0 5
101 บ้านทรายงาม 3 1 1 0 5
102 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 0 4
103 บ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 4
104 บ้านหนองบัวน้อย 3 1 0 0 4
105 บ้านห้วยหว้าวังทอง 3 1 0 0 4
106 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 3 0 1 0 4
107 บ้านหนองกุงคำไฮ 3 0 0 0 3
108 วังแคนวังคูณวิทยา 3 0 0 0 3
109 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 2 3 3 1 8
110 โนนสมบูรณ์วิทยา 2 3 2 0 7
111 ยางหลวงพิทยาคม 2 3 0 0 5
112 บ้านหนองบัวเงิน 2 3 0 0 5
113 บ้านตะเคียนทอง 2 2 0 0 4
114 บ้านโนนอุดม 2 2 0 0 4
115 บ้านหนองทุ่ม 2 2 0 0 4
116 บ้านนาทับควาย 2 2 0 0 4
117 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 2 1 2 0 5
118 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 1 1 2 4
119 บ้านกุดแห่ 2 1 1 0 4
120 บ้านวังไฮ 2 1 1 0 4
121 บ้านกุดดุกสุขเกษม 2 1 0 0 3
122 บ้านหนองปลาขาว 2 1 0 0 3
123 บ้านดงบาก 2 0 1 0 3
124 บ้านผาเสด็จ 2 0 0 1 2
125 บ้านโนนตาล 2 0 0 0 2
126 อนุบาลภูบดินทร์ 2 0 0 0 2
127 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
128 บ้านข้องโป้ 2 0 0 0 2
129 บ้านห้วยบง 2 0 0 0 2
130 บ้านแกท่าวารี 2 0 0 0 2
131 บ้านโนนปอแดง 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 3 2 0 6
133 บ้านหนองอุ 1 3 0 0 4
134 บ้านท่าศิลา 1 2 3 0 6
135 บ้านหนองขามท่างาม 1 2 1 2 4
136 บ้านดอนนาดี 1 2 1 0 4
137 หนองม่วงชมพูทอง 1 2 1 0 4
138 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 1 2 1 0 4
139 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 2 0 0 3
140 บ้านหนองแตง 1 2 0 0 3
141 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 2 0 0 3
142 บ้านห้วยลึก 1 2 0 0 3
143 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 2 0 0 3
144 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1 1 2 1 4
145 บ้านหนองกุง 1 1 2 1 4
146 บ้านลำภู 1 1 1 0 3
147 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
148 บ้านกุดคอเมย 1 1 0 0 2
149 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 1 1 0 0 2
150 บ้านนาอ่าง 1 0 1 2 2
151 บ้านผาสุก 1 0 1 1 2
152 บ้านหนองนกเขียน 1 0 1 1 2
153 บ้านข่าน้อย 1 0 1 0 2
154 นิคมสงเคราะห์๒ 1 0 1 0 2
155 บ้านโนนม่วง 1 0 0 2 1
156 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 0 1
157 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 0 1
159 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 0 0 0 1
160 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 0 0 0 1
161 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 0 0 0 1
162 บ้านภูพานทอง 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองโน 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกม่วงชุม 1 0 0 0 1
166 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
167 โคกสูงโคกสวรรค์ 1 0 0 0 1
168 โนนข่าประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
169 บ้านวังโปร่ง 0 4 0 0 4
170 บ้านป่าคา 0 2 1 0 3
171 บ้านบุ่งบก 0 2 1 0 3
172 บ้านโนนสว่าง 0 2 0 0 2
173 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
174 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 2 0 0 2
175 บ้านโสกจาน 0 2 0 0 2
176 ปัณณ์รักษ์ 0 2 0 0 2
177 บ้านนาวังเวิน 0 1 1 0 2
178 บ้านหนองคังคา 0 1 1 0 2
179 บ้านห้วยค้อ 0 1 0 1 1
180 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1
181 นิคมสงเคราะห์ 3 0 1 0 0 1
182 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 0 1
183 บ้านดอนข่า 0 1 0 0 1
184 บ้านนาแพง 0 1 0 0 1
185 บ้านวังคูณ 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองตานา 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 1 0 0 1
188 บ้านหินคูณ 0 1 0 0 1
189 บ้านห้วยกวางทอง 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนข่า(พอง) 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนคูณ 0 0 1 1 1
192 บ้านตำแย 0 0 1 0 1
193 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 1 0 1
194 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 0 1
195 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 3 0
197 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 1 0
198 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 1 0
199 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0
200 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 0
201 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0
รวม 865 399 194 67 1,458