สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 24 5 2 0 31
2 บ้านโนนงาม 17 7 5 1 29
3 บ้านนามะเฟือง 17 3 2 1 22
4 บ้านบกโนนเรียง 17 3 2 1 22
5 โนนคูณวิทยา 16 1 3 0 20
6 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 15 2 1 1 18
7 ร่มเกล้า 14 7 0 0 21
8 เมืองใหม่วิทยา 14 5 2 0 21
9 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 14 3 2 1 19
10 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 13 5 5 2 23
11 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 13 2 2 2 17
12 บ้านพร้าว 12 2 0 0 14
13 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 12 0 2 0 14
14 บ้านศรีบุญเรือง 11 8 5 1 24
15 บ้านถิ่น 11 6 5 1 22
16 หัวนาศึกษาวิทย์ 11 4 0 0 15
17 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 11 3 5 0 19
18 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 11 3 2 1 16
19 บ้านนาเลิง 10 5 0 0 15
20 บ้านหนองลุมพุก 9 4 0 0 13
21 บ้านหนองแวง 9 3 0 0 12
22 บ้านหินลับศิลามงคล 8 5 1 2 14
23 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 8 3 2 0 13
24 บ้านโนนสงเปลือย 8 3 2 0 13
25 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 8 2 3 0 13
26 เทศบาล1 8 2 1 0 11
27 อนุบาลสุดา 8 1 0 1 9
28 บ้านวังมน 8 0 2 0 10
29 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 7 5 3 2 15
30 บ้านโคกกุง 7 4 3 1 14
31 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 7 2 2 0 11
32 บ้านหนองเหมือดแอ่ 7 1 0 0 8
33 ดอนปอวิทยา 6 6 2 1 14
34 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 6 6 1 1 13
35 บ้านค้อ 6 4 8 2 18
36 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 2 0 0 8
37 นิคมวัฒนา 6 6 1 3 0 10
38 กุดหานสามัคคี 6 1 1 0 8
39 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 6 1 1 0 8
40 บ้านหนองแวงป่งสัง 6 1 1 0 8
41 บ้านทรายมูล 6 1 0 0 7
42 ฝายหินประชารักษ์ 5 6 2 0 13
43 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 5 6 1 0 12
44 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 5 4 4 1 13
45 บ้านโคกป่ากุง 5 4 2 1 11
46 จริยานุสรณ์ 5 3 2 1 10
47 โนนสำราญสมสนุก 5 2 2 0 9
48 บ้านมอเหนือ 5 2 2 0 9
49 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
50 บ้านท่าลาด 5 2 1 0 8
51 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 5 1 1 1 7
52 บ้านดอนยานาง 5 1 0 0 6
53 บ้านหินสิ่ว 5 1 0 0 6
54 ไทยรัฐวิทยา 81 5 1 0 0 6
55 นิคมสงเคราะห์วิทยา 5 0 0 0 5
56 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 5 0 0 0 5
57 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 4 5 2 1 11
58 บ้านดินทรายอ่อน 4 4 3 0 11
59 บ้านลาด 4 4 1 2 9
60 พิชญบัณฑิต 4 2 2 1 8
61 กุดจิกวิทยา 4 2 2 1 8
62 บ้านสร้างเสี่ยน 4 2 2 0 8
63 อนุบาลหนองบัวลำภู 4 2 2 0 8
64 บ้านหนองกุงแก้ว 4 2 1 0 7
65 บ้านห้วยโจด 4 2 1 0 7
66 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 4 2 1 0 7
67 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 4 2 0 0 6
68 บ้านกุดเต่า 4 2 0 0 6
69 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 4 1 1 0 6
70 บ้านดอนเกล็ด 4 1 0 0 5
71 ชุมชนบ้านนากอก 4 1 0 0 5
72 ปรางค์กู่ 4 0 2 1 6
73 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 0 0 0 4
74 บ้านโนนทัน 4 0 0 0 4
75 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 4 0 0 0 4
76 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 3 6 1 0 10
77 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 3 5 1 0 9
78 โคกม่วงประชาสรรค์ 3 5 1 0 9
79 บ้านภูพานคำ 3 4 1 2 8
80 บ้านหัวขัว 3 4 1 0 8
81 บ้านโนนเสถียร 3 4 0 0 7
82 บ้านโต่งโต้น 3 3 1 0 7
83 บ้านโนนเมือง 3 3 0 0 6
84 บ้านหนองแสงนาล้อม 3 2 0 1 5
85 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 2 0 0 5
86 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 3 1 2 1 6
87 บ้านโสกก้านเหลือง 3 1 2 0 6
88 บ้านโนนหว้าทอง 3 1 1 1 5
89 บ้านห้วยบ่อทอง 3 1 1 0 5
90 บ้านกุดแท่น 3 1 1 0 5
91 บ้านทรายงาม 3 1 1 0 5
92 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 0 4
93 บ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองบัวน้อย 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองเม็ก 3 1 0 0 4
96 บ้านห้วยหว้าวังทอง 3 1 0 0 4
97 บ้านโสกช้าง 3 1 0 0 4
98 โนนสังวิทยาสรรค์ 3 1 0 0 4
99 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 3 0 1 0 4
100 บ้านสำราญสุข 3 0 0 0 3
101 บ้านหนองกุงคำไฮ 3 0 0 0 3
102 วังแคนวังคูณวิทยา 3 0 0 0 3
103 ยางหลวงพิทยาคม 2 3 0 0 5
104 บ้านหนองบัวเงิน 2 3 0 0 5
105 โนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 2 0 6
106 บ้านตะเคียนทอง 2 2 0 0 4
107 บ้านโนนอุดม 2 2 0 0 4
108 บ้านหนองทุ่ม 2 2 0 0 4
109 บ้านนาทับควาย 2 2 0 0 4
110 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 2 1 2 0 5
111 บ้านสุขเกษม 2 1 1 1 4
112 บ้านกุดแห่ 2 1 1 0 4
113 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 1 1 0 4
114 บ้านวังไฮ 2 1 1 0 4
115 บ้านหนองทุ่งมน 2 1 0 0 3
116 บ้านกุดดุกสุขเกษม 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองปลาขาว 2 1 0 0 3
118 บ้านข่าดอนเข็ม 2 0 1 0 3
119 บ้านดงบาก 2 0 1 0 3
120 บ้านผาเสด็จ 2 0 0 1 2
121 บ้านโนนตาล 2 0 0 0 2
122 อนุบาลภูบดินทร์ 2 0 0 0 2
123 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
124 บ้านข้องโป้ 2 0 0 0 2
125 บ้านห้วยบง 2 0 0 0 2
126 บ้านแกท่าวารี 2 0 0 0 2
127 บ้านโนนปอแดง 2 0 0 0 2
128 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 1 4 2 1 7
129 บ้านศรีสุขนาล้อม 1 3 3 0 7
130 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 3 2 0 6
131 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1 2 2 1 5
132 บ้านท่าศิลา 1 2 2 0 5
133 บ้านหนองแตง 1 2 0 0 3
134 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 2 0 0 3
135 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1 1 2 1 4
136 บ้านหนองกุง 1 1 2 1 4
137 บ้านหนองขามท่างาม 1 1 1 2 3
138 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 1 1 1 0 3
139 บ้านลำภู 1 1 1 0 3
140 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
141 หนองม่วงชมพูทอง 1 1 0 0 2
142 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 1 0 0 2
143 บ้านกุดคอเมย 1 1 0 0 2
144 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 1 1 0 0 2
145 บ้านห้วยลึก 1 1 0 0 2
146 บ้านนาอ่าง 1 0 1 2 2
147 บ้านผาสุก 1 0 1 1 2
148 บ้านหนองนกเขียน 1 0 1 1 2
149 บ้านข่าน้อย 1 0 1 0 2
150 นิคมสงเคราะห์๒ 1 0 1 0 2
151 บ้านโนนม่วง 1 0 0 2 1
152 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 0 1
154 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 0 0 0 1
155 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 0 0 0 1
156 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 0 0 0 1
157 บ้านภูพานทอง 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองโน 1 0 0 0 1
160 บ้านโคกม่วงชุม 1 0 0 0 1
161 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
162 โคกสูงโคกสวรรค์ 1 0 0 0 1
163 โนนข่าประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
164 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 3 1 2 4
165 บ้านบุ่งบก 0 2 1 0 3
166 บ้านโนนสว่าง 0 2 0 0 2
167 บ้านโคกกลาง 0 2 0 0 2
168 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 2 0 0 2
169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 2 0 0 2
170 บ้านวังโปร่ง 0 2 0 0 2
171 ปัณณ์รักษ์ 0 2 0 0 2
172 บ้านดอนนาดี 0 1 1 0 2
173 บ้านนาวังเวิน 0 1 1 0 2
174 บ้านหนองคังคา 0 1 1 0 2
175 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1
176 นิคมสงเคราะห์ 3 0 1 0 0 1
177 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 0 1
178 บ้านดอนข่า 0 1 0 0 1
179 บ้านนาแพง 0 1 0 0 1
180 บ้านป่าคา 0 1 0 0 1
181 บ้านวังคูณ 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองตานา 0 1 0 0 1
183 บ้านหินคูณ 0 1 0 0 1
184 บ้านห้วยกวางทอง 0 1 0 0 1
185 บ้านห้วยค้อ 0 1 0 0 1
186 บ้านโนนข่า(พอง) 0 1 0 0 1
187 บ้านโสกจาน 0 1 0 0 1
188 บ้านโนนคูณ 0 0 1 1 1
189 บ้านตำแย 0 0 1 0 1
190 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 1 0 1
191 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 0 1
192 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 3 0
194 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 1 0
195 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 0
197 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0
198 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 0
199 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0
รวม 737 338 177 60 1,312