สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่วิทยา 9 4 3 16 20 7 3 1 30
2 โนนคูณวิทยา 8 3 4 15 24 1 3 0 28
3 หนองบัววิทยายน 6 4 5 15 26 8 2 0 36
4 บ้านทรายมูล 5 2 0 7 8 1 1 0 10
5 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 5 1 2 8 16 5 3 3 24
6 บ้านนามะเฟือง 4 7 6 17 20 3 2 1 25
7 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 4 6 4 14 21 4 2 1 27
8 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 0 0 4 4 1 0 0 5
9 ร่มเกล้า 3 4 2 9 14 7 0 0 21
10 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 4 1 8 13 1 3 0 17
11 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 2 8 15 5 5 0 25
12 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 3 3 1 7 13 5 5 2 23
13 โนนสำราญสมสนุก 3 3 1 7 8 3 2 0 13
14 บ้านโนนงาม 3 2 1 6 17 7 5 1 29
15 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 2 0 5 8 3 1 0 12
16 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 3 2 0 5 7 5 3 2 15
17 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 3 1 3 7 15 4 1 1 20
18 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 3 1 2 6 11 5 2 0 18
19 บ้านสร้างเสี่ยน 3 1 1 5 4 2 2 0 8
20 บ้านหนองทุ่งมน 3 1 0 4 6 2 0 0 8
21 ชุมชนบ้านนากอก 3 0 0 3 7 1 0 0 8
22 บ้านพร้าว 2 4 2 8 12 2 0 0 14
23 บ้านศรีบุญเรือง 2 3 4 9 13 9 5 1 27
24 พิชญบัณฑิต 2 2 0 4 4 2 2 1 8
25 บ้านบกโนนเรียง 2 1 3 6 17 3 2 1 22
26 บ้านหนองลุมพุก 2 1 2 5 12 4 0 0 16
27 อนุบาลหนองบัวลำภู 2 1 1 4 8 3 2 1 13
28 นิคมสงเคราะห์วิทยา 2 1 0 3 5 0 1 0 6
29 บ้านสำราญสุข 2 1 0 3 5 0 0 0 5
30 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 2 0 1 3 9 1 1 0 11
31 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 2 3 3 1 8
32 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 3 0 4 9 1 0 0 10
33 บ้านโนนเมือง 1 2 2 5 6 3 0 0 9
34 บ้านโต่งโต้น 1 2 2 5 5 6 1 0 12
35 กุดหานสามัคคี 1 2 1 4 6 1 1 0 8
36 อนุบาลสุดา 1 2 0 3 8 1 0 1 9
37 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1 2 0 3 6 6 1 0 13
38 หัวนาศึกษาวิทย์ 1 1 2 4 11 5 0 0 16
39 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 1 1 2 4 7 2 2 0 11
40 บ้านหนองแวงป่งสัง 1 1 1 3 9 2 1 0 12
41 บ้านหินลับศิลามงคล 1 1 1 3 8 5 1 2 14
42 บ้านโนนเสถียร 1 1 1 3 7 5 0 0 12
43 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 9 3 0 0 12
44 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1 1 0 2 6 2 2 0 10
45 บ้านท่าลาด 1 1 0 2 6 2 1 0 9
46 บ้านข่าดอนเข็ม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
47 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
48 บ้านดอนยานาง 1 0 2 3 5 2 0 0 7
49 โคกม่วงประชาสรรค์ 1 0 2 3 3 6 1 0 10
50 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2 9 2 1 0 12
51 บ้านค้อ 1 0 1 2 6 5 8 2 19
52 นิคมวัฒนา 6 1 0 1 2 6 1 3 0 10
53 บ้านดอนเกล็ด 1 0 1 2 4 1 0 0 5
54 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 0 1 2 3 5 1 0 9
55 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
56 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
57 บ้านโนนตาล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 เทศบาล1 1 0 0 1 8 2 1 0 11
59 บ้านโสกก้านเหลือง 1 0 0 1 7 1 2 0 10
60 บ้านโคกป่ากุง 1 0 0 1 5 5 2 1 12
61 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 0 1 5 1 1 1 7
62 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
63 บ้านหนองกุงแก้ว 1 0 0 1 4 2 1 0 7
64 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
65 บ้านภูพานคำ 1 0 0 1 3 5 1 2 9
66 บ้านสุขเกษม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
67 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 0 4
68 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
69 บ้านหนองกุงคำไฮ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 ยางหลวงพิทยาคม 1 0 0 1 2 3 0 0 5
71 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 0 0 1 2 1 1 2 4
73 บ้านโสกแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 3 1 4 8 2 3 0 13
76 บ้านมอเหนือ 0 3 0 3 5 2 2 0 9
77 บ้านวังมน 0 2 0 2 8 0 2 0 10
78 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 2 0 2 7 5 5 1 17
79 ปรางค์กู่ 0 2 0 2 4 0 2 1 6
80 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 1 3 4 12 4 3 1 19
81 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 1 3 4 2 3 2 0 7
82 ฝายหินประชารักษ์ 0 1 2 3 5 6 3 0 14
83 บ้านถิ่น 0 1 1 2 13 6 6 1 25
84 บ้านนาเลิง 0 1 1 2 11 5 0 0 16
85 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 1 1 2 5 2 0 0 7
86 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 1 1 2 5 1 1 0 7
87 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 1 1 2 5 0 0 0 5
88 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 1 1 2 3 3 2 3 8
89 บ้านโนนอุดม 0 1 1 2 2 2 0 0 4
90 บ้านดงบาก 0 1 1 2 2 0 1 0 3
91 อนุบาลภูบดินทร์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองอุ 0 1 1 2 1 3 0 0 4
93 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 0 1 0 1 7 6 1 1 14
94 บ้านโคกกุง 0 1 0 1 7 4 3 1 14
95 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 6 1 0 0 7
96 จริยานุสรณ์ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
97 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 0 1 5 1 0 0 6
98 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 4 3 1 0 8
99 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
100 บ้านนาทม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 1 2 3 0 6
102 บ้านดอนนาดี 0 1 0 1 1 2 1 0 4
103 หนองม่วงชมพูทอง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
104 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
105 บ้านข่าน้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 บ้านวังโปร่ง 0 1 0 1 0 4 0 0 4
107 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 4 4 5 4 2 1 11
108 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 2 2 9 4 2 0 15
109 ชุมชนบ้านกุดดู่ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
110 ดอนปอวิทยา 0 0 1 1 6 7 3 1 16
111 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 1 1 4 5 2 1 11
112 บ้านหัวขัว 0 0 1 1 4 4 1 0 9
113 กุดจิกวิทยา 0 0 1 1 4 2 2 1 8
114 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
115 บ้านหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
116 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
117 บ้านข้องโป้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 1 1 1 2 1 2 4
119 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 1 2 1 0 4
120 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านป่าคา 0 0 1 1 0 2 1 0 3
122 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
123 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 6 4 3 0 13
124 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 0 0 0 5 9 1 0 15
125 บ้านดินทรายอ่อน 0 0 0 0 4 4 3 0 11
126 บ้านลาด 0 0 0 0 4 4 1 2 9
127 บ้านกุดเต่า 0 0 0 0 4 3 0 0 7
128 บ้านโสกช้าง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
129 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
130 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
131 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 0 0 0 3 1 2 1 6
132 บ้านโนนหว้าทอง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
133 บ้านกุดแท่น 0 0 0 0 3 1 1 0 5
134 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
135 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
136 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
137 วังแคนวังคูณวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
139 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
141 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านผาเสด็จ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
148 บ้านหนองแตง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
153 บ้านลำภู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
157 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
159 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
161 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 นิคมสงเคราะห์ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านนาแพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านห้วยกวางทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
192 บ้านตำแย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
197 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 147 130 115 392 865 399 194 67 1,458