สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 6 3 4 13 24 5 2 0 31
2 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 5 1 0 6 13 2 2 2 17
3 บ้านนามะเฟือง 4 5 5 14 17 3 2 1 22
4 เมืองใหม่วิทยา 4 2 1 7 14 5 2 0 21
5 โนนคูณวิทยา 4 1 3 8 16 1 3 0 20
6 ร่มเกล้า 3 4 2 9 14 7 0 0 21
7 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 4 1 8 12 0 2 0 14
8 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 3 3 1 7 13 5 5 2 23
9 บ้านโนนงาม 3 2 1 6 17 7 5 1 29
10 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 3 2 0 5 7 5 3 2 15
11 บ้านทรายมูล 3 2 0 5 6 1 0 0 7
12 บ้านสร้างเสี่ยน 3 1 1 5 4 2 2 0 8
13 หนองแกสระแก้ววิทยา 3 0 0 3 4 0 0 0 4
14 บ้านพร้าว 2 4 2 8 12 2 0 0 14
15 พิชญบัณฑิต 2 2 0 4 4 2 2 1 8
16 บ้านบกโนนเรียง 2 1 3 6 17 3 2 1 22
17 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 2 1 1 4 8 3 2 0 13
18 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 2 1 0 3 5 2 1 0 8
19 นิคมสงเคราะห์วิทยา 2 1 0 3 5 0 0 0 5
20 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 2 0 3 5 15 2 1 1 18
21 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 1 3 11 3 5 0 19
22 บ้านหนองลุมพุก 2 0 1 3 9 4 0 0 13
23 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1 4 3 8 14 3 2 1 19
24 บ้านศรีบุญเรือง 1 3 4 8 11 8 5 1 24
25 กุดหานสามัคคี 1 2 1 4 6 1 1 0 8
26 อนุบาลสุดา 1 2 0 3 8 1 0 1 9
27 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 2 0 3 7 1 0 0 8
28 โนนสำราญสมสนุก 1 2 0 3 5 2 2 0 9
29 หัวนาศึกษาวิทย์ 1 1 2 4 11 4 0 0 15
30 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 1 1 2 4 7 2 2 0 11
31 บ้านหินลับศิลามงคล 1 1 1 3 8 5 1 2 14
32 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 9 3 0 0 12
33 บ้านท่าลาด 1 1 0 2 5 2 1 0 8
34 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านดอนยานาง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
36 บ้านค้อ 1 0 1 2 6 4 8 2 18
37 นิคมวัฒนา 6 1 0 1 2 6 1 3 0 10
38 บ้านดอนเกล็ด 1 0 1 2 4 1 0 0 5
39 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 0 1 2 3 5 1 0 9
40 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
41 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
42 บ้านโนนตาล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 เทศบาล1 1 0 0 1 8 2 1 0 11
44 บ้านโคกป่ากุง 1 0 0 1 5 4 2 1 11
45 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 0 1 5 1 1 1 7
46 อนุบาลหนองบัวลำภู 1 0 0 1 4 2 2 0 8
47 บ้านหนองกุงแก้ว 1 0 0 1 4 2 1 0 7
48 ชุมชนบ้านนากอก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
49 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
50 บ้านภูพานคำ 1 0 0 1 3 4 1 2 8
51 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 0 4
52 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
53 บ้านสำราญสุข 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านหนองกุงคำไฮ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 ยางหลวงพิทยาคม 1 0 0 1 2 3 0 0 5
56 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
57 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านข่าดอนเข็ม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 2 2 1 5
60 บ้านโสกแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 3 1 4 8 2 3 0 13
63 บ้านมอเหนือ 0 3 0 3 5 2 2 0 9
64 บ้านวังมน 0 2 0 2 8 0 2 0 10
65 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 2 0 2 5 6 1 0 12
66 ปรางค์กู่ 0 2 0 2 4 0 2 1 6
67 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 1 3 4 11 3 2 1 16
68 ฝายหินประชารักษ์ 0 1 2 3 5 6 2 0 13
69 บ้านนาเลิง 0 1 1 2 10 5 0 0 15
70 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 1 1 2 5 0 0 0 5
71 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
72 บ้านโต่งโต้น 0 1 1 2 3 3 1 0 7
73 บ้านโนนเมือง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
74 บ้านโนนอุดม 0 1 1 2 2 2 0 0 4
75 บ้านดงบาก 0 1 1 2 2 0 1 0 3
76 อนุบาลภูบดินทร์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านโคกกุง 0 1 0 1 7 4 3 1 14
78 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 0 1 5 4 4 1 13
79 จริยานุสรณ์ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
80 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 5 1 0 0 6
81 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 0 1 5 1 0 0 6
82 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 4 2 1 0 7
83 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
84 บ้านหนองทุ่งมน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านนาทม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 1 2 2 0 5
87 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
88 หนองม่วงชมพูทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านข่าน้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 1 0 1 0 3 1 2 4
91 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 3 3 2 2 2 0 6
92 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 2 2 8 3 2 0 13
93 โคกม่วงประชาสรรค์ 0 0 2 2 3 5 1 0 9
94 บ้านถิ่น 0 0 1 1 11 6 5 1 22
95 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 0 0 1 1 6 2 0 0 8
96 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 1 1 4 5 2 1 11
97 กุดจิกวิทยา 0 0 1 1 4 2 2 1 8
98 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
99 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
100 บ้านหัวขัว 0 0 1 1 3 4 1 0 8
101 บ้านหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
102 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
103 บ้านข้องโป้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 1 1 1 4 2 1 7
105 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 1 1 1 1 1 2 3
106 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 ชุมชนบ้านกุดดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
109 ดอนปอวิทยา 0 0 0 0 6 6 2 1 14
110 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 0 0 0 0 6 6 1 1 13
111 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 0 0 0 0 6 1 1 0 8
112 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
113 บ้านดินทรายอ่อน 0 0 0 0 4 4 3 0 11
114 บ้านลาด 0 0 0 0 4 4 1 2 9
115 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
116 บ้านกุดเต่า 0 0 0 0 4 2 0 0 6
117 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 0 0 0 3 6 1 0 10
118 บ้านโนนเสถียร 0 0 0 0 3 4 0 0 7
119 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
120 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 0 0 0 3 1 2 1 6
121 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
122 บ้านโนนหว้าทอง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
123 บ้านกุดแท่น 0 0 0 0 3 1 1 0 5
124 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
125 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
127 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านโสกช้าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
129 โนนสังวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
130 วังแคนวังคูณวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
132 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
134 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านผาเสด็จ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
138 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 1 3 3 0 7
142 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
143 บ้านหนองแตง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
144 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
145 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
146 บ้านลำภู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
151 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
152 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
153 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
155 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 นิคมสงเคราะห์ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาแพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านห้วยกวางทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านตำแย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
194 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 97 88 289 737 338 177 60 1,252