สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
6 บ้านโคกใหญ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.83 ทอง 4
5 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านดอนข่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.50 เงิน 6
7 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 8
9 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.58 เงิน 9
10 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.50 เงิน 10
11 บ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.91 เงิน 12
13 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.75 เงิน 13
14 บ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 14
15 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.50 เงิน 15
16 บ้านโคกกลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.50 เงิน 16
17 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.33 ทองแดง 17
18 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.92 ทอง 4
5 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.50 ทอง 5
6 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
7 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
8 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 4
6 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 4
7 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 4
8 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 8
9 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9
11 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9
12 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9
13 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 13
14 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 14
15 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 15
16 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
17 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.33 ทอง 4
5 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.33 ทอง 4
6 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 6
7 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.33 ทอง 7
8 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.67 ทอง 8
9 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.67 ทอง 8
10 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.67 ทอง 10
11 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.67 ทอง 11
12 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.67 ทอง 11
13 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.33 เงิน 13
14 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
15 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
16 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4
5 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
6 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.33 ทอง 4
5 บ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านผาสุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.25 ทอง 6
7 เทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7
8 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.75 ทอง 8
9 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 9
10 ดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.67 ทอง 10
11 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.67 ทอง 10
12 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง 12
13 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.33 ทอง 13
14 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 14
15 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.75 ทอง 15
16 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.25 ทอง 16
17 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 17
18 บ้านหนองแตง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 17
19 บ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 17
20 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.25 เงิน 20
21 บ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.75 เงิน 21
22 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.50 เงิน 22
23 บ้านโสกช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 23
24 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.67 เงิน 24
25 บ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แสนภักดีวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.75 ทอง 4
5 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.50 ทอง 5
6 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.75 ทอง 8
9 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.75 ทอง 8
10 บ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 10
11 ดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 11
12 บ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12
13 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 13
14 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
15 บ้านคอกวัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
16 บ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4
5 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8
9 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 10
11 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 15
16 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 16
17 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 17
18 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
5 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาทม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์๒ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.80 ทอง 5
6 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.20 เงิน 6
7 บ้านห้วยไผ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.60 ทองแดง 7
8 นิคมสงเคราะห์ 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
9 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
10 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.80 ทอง 4
5 บ้านข่าน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาทม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.40 ทอง 4
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านโนนปอแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5
7 จริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 7
8 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 8
9 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 8
10 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.20 ทอง 10
11 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11
12 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11
13 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11
14 ปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง 14
15 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.60 ทอง 15
16 บ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.80 เงิน 16
17 บ้านตำแย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่าน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.50 ทอง 4
5 จริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.50 ทอง 5
6 บ้านมอเหนือ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.25 ทอง 6
7 ปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.25 ทอง 6
8 บ้านแกท่าวารี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.50 ทอง 8
9 โนนข่าประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.75 ทอง 9
10 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.50 ทอง 10
11 บ้านลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.38 ทอง 11
12 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 12
13 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.25 ทอง 13
14 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 14
15 บ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 15
16 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.75 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.25 ทองแดง 5
6 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.75 ทองแดง 6
7 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.50 ทองแดง 7
8 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 8
9 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.50 ทองแดง 9
10 บ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 10
11 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.25 เข้าร่วม 11
12 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านผาสุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54.75 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54.75 เข้าร่วม 13
15 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 5
6 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 5
7 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.20 ทอง 4
5 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
6 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านโสกช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5
7 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
9 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
10 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 10
11 บ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 11
12 บ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4
5 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดแห่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 4
5 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 5
6 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 6
7 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดแห่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 4
5 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน