สมัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ระดับเขตพื้นที่  โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/3utxu
วันศุกร์ ที่ 02 ตุลาคม 2558 เวลา 22:48 น.