หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 33 28 84.85% 4 12.12% 1 3.03% 0 0% 33
2 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 31 26 83.87% 4 12.9% 1 3.23% 0 0% 31
3 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 29 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
4 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 27 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 23 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 21 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 24 17 70.83% 6 25% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 23 17 77.27% 2 9.09% 3 13.64% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 22 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
10 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
12 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 20 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 20 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนสงวนศึกษา 18 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนบ้านผาวัง 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 14 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านนาแก 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านนาด่าน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านก่าน 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านวังหินซา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านนาไร่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านนาสี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านต่างแคน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านกุดฮู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านบุญทัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนพุทธิปัญญา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านต้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนยูงทองวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนสุนทรวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]