สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 28 4 1 0 33
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 24 4 1 0 29
3 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 21 5 0 0 26
4 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 19 1 1 0 21
5 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 16 2 0 0 18
6 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 15 3 1 0 19
7 กุดแห่วิทยา 15 2 1 0 18
8 ดงสวรรค์วิทยา 14 5 0 0 19
9 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 13 0 0 0 13
10 บ้านวังสำราญ 12 3 1 0 16
11 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 12 2 3 0 17
12 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 12 2 1 0 15
13 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 12 2 0 0 14
14 บ้านโนนม่วง 11 5 2 0 18
15 บ้านโนนเมือง 11 3 0 0 14
16 สงวนศึกษา 11 1 1 1 13
17 บ้านนาแก 9 0 0 0 9
18 ภูพระโนนผักหวาน 9 0 0 0 9
19 บ้านโคกนาเหล่า 8 5 1 0 14
20 บ้านนาด่าน 8 2 2 0 12
21 บ้านโคกกะทอ 8 2 0 0 10
22 บ้านผาซ่อนโชคชัย 8 1 1 1 10
23 บ้านป่าแดงงาม 8 1 1 0 10
24 บ้านคลองเจริญ 8 0 2 0 10
25 อนุบาลอินนัดดา 7 4 1 1 12
26 บ้านผาวัง 7 3 0 0 10
27 บ้านหนองแวงคำ 7 2 0 0 9
28 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 7 1 0 0 8
29 บ้านนาส้มโฮง 7 0 1 0 8
30 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 7 0 1 0 8
31 บ้านฝั่งแดง 6 4 1 0 11
32 บ้านวิจิตรพัฒนา 6 2 0 0 8
33 บ้านขอบเหล็ก 6 1 1 0 8
34 บ้านโคกหนองบัว 6 1 0 0 7
35 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 6 0 1 0 7
36 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 5 0 0 10
37 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 5 0 2 0 7
38 บ้านซำเสี้ยว 5 0 1 0 6
39 บ้านวังหินซา 5 0 0 0 5
40 บ้านนาสมนึก 5 0 0 0 5
41 บ้านนากลาง 4 3 0 0 7
42 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 4 2 1 0 7
43 บ้านโนนไหมโนนศิลา 4 1 0 0 5
44 ชุมชนโปร่งวังม่วง 4 0 1 1 5
45 บ้านโคกนกสาริกา 4 0 1 0 5
46 บ้านหนองบัวคำแสน 4 0 0 0 4
47 บ้านดงมะไฟ 4 0 0 0 4
48 อนุบาลสุวรรณคูหา 3 5 1 1 9
49 โนนปอแดงวิทยา 3 5 0 0 8
50 บ้านก่าน 3 3 0 0 6
51 บ้านนาไร่ 3 3 0 0 6
52 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 3 2 1 0 6
53 บ้านกุดผึ้ง 3 2 1 0 6
54 บ้านต่างแคน 3 1 0 0 4
55 นาตาแหลวดงยางวิทยา 3 1 0 0 4
56 บ้านโป่งแคศรีถาวร 3 0 1 0 4
57 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 3 0 0 0 3
58 นาโกทรายวิทยาคม 3 0 0 0 3
59 บ้านนาสมใจ 3 0 0 0 3
60 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 3 0 0 0 3
61 บ้านนาเจริญ 2 3 0 1 5
62 บ้านนาหนองทุ่ม 2 3 0 0 5
63 บ้านนาสี 2 2 2 0 6
64 บ้านกุดฮู 2 2 1 0 5
65 บ้านหนองแสง 2 2 0 1 4
66 บ้านหนองด่าน 2 1 0 0 3
67 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 2 1 0 0 3
68 บ้านบุญทัน 2 1 0 0 3
69 บ้านโนนงาม 2 1 0 0 3
70 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
71 พุทธิปัญญา 2 0 1 0 3
72 บ้านกุดดินจี่ 2 0 0 0 2
73 บ้านต้อง 2 0 0 0 2
74 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 0 0 0 2
75 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 2 0 0 0 2
76 นครชัยประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
77 บ้านสนามชัย 2 0 0 0 2
78 เทพคีรีพิทยาคม 2 0 0 0 2
79 บ้านไทยนิยม 1 2 0 0 3
80 โนนอุดมศึกษา 1 1 0 0 2
81 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองค้อ 1 1 0 0 2
83 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 1 0 0 2
84 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1 1 0 0 2
85 ยูงทองวิทยา 1 1 0 0 2
86 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 1 0 0 2
87 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 1 0 1 0 2
88 บ้านโนนงามวิทยา 1 0 0 1 1
89 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 0 1
90 บ้านอาบช้าง 1 0 0 0 1
91 บ้านโนนตาล 1 0 0 0 1
92 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 0 1
93 หนองเหลืองขามนคร 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 0 1 1 0 2
95 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 0 2
96 บ้านโคกสง่า 0 1 0 0 1
97 บ้านท่าอุทัย 0 1 0 0 1
98 บ้านนาสุรินทร์ 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองด้วงวังประทุม 0 1 0 0 1
100 สุนทรวิทยา 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 1 0 1
102 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0
รวม 527 138 45 8 718