สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 11 3 3 17 24 4 1 0 29
2 บ้านโคกทุ่งน้อย 6 11 1 18 28 4 1 0 33
3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 5 4 4 13 19 1 1 0 21
4 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 5 3 3 11 13 0 0 0 13
5 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 4 6 6 16 21 5 0 0 26
6 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 4 5 2 11 15 3 1 0 19
7 บ้านนาด่าน 4 3 0 7 8 2 2 0 12
8 บ้านนาแก 4 1 1 6 9 0 0 0 9
9 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4 0 2 6 12 2 0 0 14
10 บ้านป่าแดงงาม 4 0 1 5 8 1 1 0 10
11 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 3 2 3 8 16 2 0 0 18
12 บ้านโนนเมือง 3 2 1 6 11 3 0 0 14
13 บ้านโนนม่วง 2 5 1 8 11 5 2 0 18
14 บ้านนาส้มโฮง 2 4 0 6 7 0 1 0 8
15 บ้านวังหินซา 2 1 1 4 5 0 0 0 5
16 บ้านหนองบัวคำแสน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
17 บ้านโป่งแคศรีถาวร 2 0 1 3 3 0 1 0 4
18 บ้านผาซ่อนโชคชัย 2 0 0 2 8 1 1 1 10
19 บ้านผาวัง 2 0 0 2 7 3 0 0 10
20 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 2 0 0 2 3 2 1 0 6
21 บ้านกุดฮู 2 0 0 2 2 2 1 0 5
22 บ้านโคกนาเหล่า 1 4 0 5 8 5 1 0 14
23 กุดแห่วิทยา 1 3 2 6 15 2 1 0 18
24 บ้านวังสำราญ 1 3 1 5 12 3 1 0 16
25 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 2 1 4 7 1 0 0 8
26 บ้านฝั่งแดง 1 2 0 3 6 4 1 0 11
27 ภูพระโนนผักหวาน 1 1 4 6 9 0 0 0 9
28 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 1 2 4 12 2 3 0 17
29 สงวนศึกษา 1 1 2 4 11 1 1 1 13
30 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1 1 2 4 7 0 1 0 8
31 บ้านหนองแวงคำ 1 1 1 3 7 2 0 0 9
32 บ้านคลองเจริญ 1 0 2 3 8 0 2 0 10
33 บ้านขอบเหล็ก 1 0 2 3 6 1 1 0 8
34 บ้านโคกหนองบัว 1 0 2 3 6 1 0 0 7
35 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 1 0 2 3 5 0 2 0 7
36 บ้านก่าน 1 0 2 3 3 3 0 0 6
37 บ้านกุดผึ้ง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
38 อนุบาลอินนัดดา 1 0 0 1 7 4 1 1 12
39 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
40 บ้านหนองด่าน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 บ้านกุดดินจี่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
42 โนนอุดมศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 ดงสวรรค์วิทยา 0 3 4 7 14 5 0 0 19
45 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 0 3 2 5 12 2 1 0 15
46 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 0 2 1 3 6 0 1 0 7
47 บ้านวิจิตรพัฒนา 0 1 1 2 6 2 0 0 8
48 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 0 1 1 2 4 2 1 0 7
49 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
50 บ้านต้อง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
51 บ้านโคกกะทอ 0 1 0 1 8 2 0 0 10
52 ชุมชนโปร่งวังม่วง 0 1 0 1 4 0 1 1 5
53 บ้านโคกนกสาริกา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
54 บ้านต่างแคน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านนาเจริญ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
56 บ้านนาสี 0 1 0 1 2 2 2 0 6
57 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
58 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านนากลาง 0 0 2 2 4 3 0 0 7
60 บ้านดงมะไฟ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
61 โนนปอแดงวิทยา 0 0 2 2 3 5 0 0 8
62 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
63 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
64 บ้านโนนไหมโนนศิลา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
65 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 5 0 0 10
66 บ้านซำเสี้ยว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
67 บ้านนาสมนึก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
68 อนุบาลสุวรรณคูหา 0 0 0 0 3 5 1 1 9
69 บ้านนาไร่ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
70 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
71 บ้านนาสมใจ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
72 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
73 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
74 บ้านบุญทัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
75 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
76 พุทธิปัญญา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
77 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 นครชัยประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
80 เทพคีรีพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 บ้านไทยนิยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
82 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านหนองค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
89 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
90 บ้านอาบช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดสุวรรณารามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านท่าอุทัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองด้วงวังประทุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 สุนทรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 97 90 78 265 527 138 45 8 710