สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 13 3 3 19 26 4 1 0 31
2 บ้านโนนเมือง 10 3 2 15 20 4 0 0 24
3 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 9 4 3 16 18 0 0 0 18
4 บ้านป่าแดงงาม 7 2 1 10 13 1 1 0 15
5 บ้านโคกทุ่งน้อย 6 11 1 18 28 4 1 0 33
6 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 6 1 2 9 15 2 0 0 17
7 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 5 4 4 13 19 2 1 0 22
8 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 4 6 6 16 21 5 0 0 26
9 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 4 5 3 12 15 4 1 0 20
10 บ้านนาด่าน 4 3 0 7 8 2 2 0 12
11 บ้านนาแก 4 1 1 6 9 0 0 0 9
12 บ้านผาซ่อนโชคชัย 4 0 0 4 10 1 1 1 12
13 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 4 0 0 4 5 2 1 0 8
14 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 3 2 3 8 16 2 0 0 18
15 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 3 2 2 7 17 2 3 0 22
16 บ้านผาวัง 3 1 0 4 10 3 1 0 14
17 บ้านโนนม่วง 2 5 1 8 11 5 2 0 18
18 บ้านนาส้มโฮง 2 4 0 6 7 0 1 0 8
19 กุดแห่วิทยา 2 3 2 7 16 2 1 0 19
20 บ้านโคกกะทอ 2 3 1 6 13 2 0 0 15
21 ภูพระโนนผักหวาน 2 1 4 7 9 1 0 0 10
22 บ้านก่าน 2 1 2 5 5 5 0 0 10
23 บ้านวังหินซา 2 1 1 4 5 0 0 0 5
24 บ้านหนองบัวคำแสน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
25 บ้านโคกหนองบัว 2 0 3 5 9 1 0 0 10
26 บ้านโป่งแคศรีถาวร 2 0 1 3 3 0 1 0 4
27 บ้านกุดดินจี่ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
28 บ้านกุดฮู 2 0 0 2 2 2 1 0 5
29 ดงสวรรค์วิทยา 1 4 5 10 17 6 1 0 24
30 บ้านโคกนาเหล่า 1 4 0 5 9 5 1 0 15
31 บ้านวังสำราญ 1 3 1 5 12 3 1 0 16
32 ชุมชนโปร่งวังม่วง 1 3 1 5 9 0 1 1 10
33 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 2 1 4 7 1 0 0 8
34 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1 2 1 4 7 0 1 0 8
35 บ้านฝั่งแดง 1 2 0 3 6 4 1 0 11
36 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1 2 0 3 4 1 0 0 5
37 สงวนศึกษา 1 1 2 4 11 1 1 1 13
38 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1 1 2 4 7 0 1 0 8
39 บ้านหนองแวงคำ 1 1 1 3 7 2 0 0 9
40 บ้านดงมะไฟ 1 0 3 4 6 0 0 0 6
41 บ้านคลองเจริญ 1 0 2 3 8 0 2 0 10
42 บ้านขอบเหล็ก 1 0 2 3 6 1 1 0 8
43 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 1 0 2 3 5 0 2 0 7
44 บ้านกุดผึ้ง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
45 อนุบาลอินนัดดา 1 0 0 1 7 4 1 1 12
46 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
47 บ้านหนองด่าน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 โนนอุดมศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 0 6 4 10 17 2 1 0 20
51 บ้านไทยนิยม 0 2 1 3 4 2 0 0 6
52 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 2 0 2 4 0 0 0 4
53 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 0 1 2 3 5 3 1 0 9
54 บ้านวิจิตรพัฒนา 0 1 1 2 6 2 0 0 8
55 บ้านนาสี 0 1 1 2 3 2 2 0 7
56 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
57 บ้านต้อง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านโคกนกสาริกา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
59 บ้านต่างแคน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านนาเจริญ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
61 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านหนองด้วงวังประทุม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านนากลาง 0 0 2 2 4 3 0 0 7
64 โนนปอแดงวิทยา 0 0 2 2 3 5 0 0 8
65 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
66 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
67 บ้านโนนไหมโนนศิลา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 5 0 0 10
69 บ้านซำเสี้ยว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
70 บ้านนาสมนึก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
71 อนุบาลสุวรรณคูหา 0 0 0 0 3 5 1 1 9
72 บ้านนาไร่ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
73 นครชัยประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
74 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
75 บ้านนาสมใจ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
76 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
77 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
78 บ้านบุญทัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
79 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านอาบช้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
81 พุทธิปัญญา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
82 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
84 เทพคีรีพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านหนองค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
93 วัดสุวรรณารามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านท่าอุทัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 สุนทรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 134 112 90 336 605 146 48 8 799