สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 28 4 1 0 33
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 26 4 1 0 31
3 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 21 5 0 0 26
4 บ้านโนนเมือง 20 4 0 0 24
5 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 19 2 1 0 22
6 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 18 0 0 0 18
7 ดงสวรรค์วิทยา 17 6 1 0 24
8 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 17 2 3 0 22
9 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 17 2 1 0 20
10 กุดแห่วิทยา 16 2 1 0 19
11 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 16 2 0 0 18
12 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 15 4 1 0 20
13 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 15 2 0 0 17
14 บ้านโคกกะทอ 13 2 0 0 15
15 บ้านป่าแดงงาม 13 1 1 0 15
16 บ้านวังสำราญ 12 3 1 0 16
17 บ้านโนนม่วง 11 5 2 0 18
18 สงวนศึกษา 11 1 1 1 13
19 บ้านผาวัง 10 3 1 0 14
20 บ้านผาซ่อนโชคชัย 10 1 1 1 12
21 บ้านโคกนาเหล่า 9 5 1 0 15
22 ภูพระโนนผักหวาน 9 1 0 0 10
23 บ้านโคกหนองบัว 9 1 0 0 10
24 ชุมชนโปร่งวังม่วง 9 0 1 1 10
25 บ้านนาแก 9 0 0 0 9
26 บ้านนาด่าน 8 2 2 0 12
27 บ้านคลองเจริญ 8 0 2 0 10
28 อนุบาลอินนัดดา 7 4 1 1 12
29 บ้านหนองแวงคำ 7 2 0 0 9
30 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 7 1 0 0 8
31 บ้านนาส้มโฮง 7 0 1 0 8
32 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 7 0 1 0 8
33 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 7 0 1 0 8
34 บ้านฝั่งแดง 6 4 1 0 11
35 บ้านวิจิตรพัฒนา 6 2 0 0 8
36 บ้านขอบเหล็ก 6 1 1 0 8
37 บ้านดงมะไฟ 6 0 0 0 6
38 บ้านก่าน 5 5 0 0 10
39 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 5 0 0 10
40 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 5 3 1 0 9
41 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 5 2 1 0 8
42 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 5 0 2 0 7
43 บ้านซำเสี้ยว 5 0 1 0 6
44 บ้านวังหินซา 5 0 0 0 5
45 บ้านนาสมนึก 5 0 0 0 5
46 บ้านนากลาง 4 3 0 0 7
47 บ้านไทยนิยม 4 2 0 0 6
48 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 4 1 0 0 5
49 บ้านโนนไหมโนนศิลา 4 1 0 0 5
50 บ้านโคกนกสาริกา 4 0 1 0 5
51 บ้านหนองบัวคำแสน 4 0 0 0 4
52 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 4 0 0 0 4
53 อนุบาลสุวรรณคูหา 3 5 1 1 9
54 โนนปอแดงวิทยา 3 5 0 0 8
55 บ้านนาไร่ 3 3 0 0 6
56 บ้านนาสี 3 2 2 0 7
57 บ้านกุดผึ้ง 3 2 1 0 6
58 บ้านต่างแคน 3 1 0 0 4
59 นาตาแหลวดงยางวิทยา 3 1 0 0 4
60 บ้านโป่งแคศรีถาวร 3 0 1 0 4
61 บ้านกุดดินจี่ 3 0 0 0 3
62 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 3 0 0 0 3
63 นครชัยประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
64 นาโกทรายวิทยาคม 3 0 0 0 3
65 บ้านนาสมใจ 3 0 0 0 3
66 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 3 0 0 0 3
67 บ้านนาเจริญ 2 3 0 1 5
68 บ้านนาหนองทุ่ม 2 3 0 0 5
69 บ้านกุดฮู 2 2 1 0 5
70 บ้านหนองแสง 2 2 0 1 4
71 บ้านหนองด่าน 2 1 0 0 3
72 บ้านบุญทัน 2 1 0 0 3
73 บ้านโนนงาม 2 1 0 0 3
74 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
75 บ้านอาบช้าง 2 0 1 0 3
76 พุทธิปัญญา 2 0 1 0 3
77 บ้านต้อง 2 0 0 0 2
78 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 0 0 0 2
79 บ้านสนามชัย 2 0 0 0 2
80 บ้านโนนตาล 2 0 0 0 2
81 เทพคีรีพิทยาคม 2 0 0 0 2
82 โนนอุดมศึกษา 1 1 0 0 2
83 บ้านหนองด้วงวังประทุม 1 1 0 0 2
84 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองค้อ 1 1 0 0 2
86 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 1 0 0 2
87 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1 1 0 0 2
88 ยูงทองวิทยา 1 1 0 0 2
89 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 1 0 0 2
90 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 1 0 1 0 2
91 บ้านโนนงามวิทยา 1 0 0 1 1
92 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 0 1
93 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 0 1
94 หนองเหลืองขามนคร 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 0 2
97 บ้านโคกสง่า 0 1 0 0 1
98 บ้านท่าอุทัย 0 1 0 0 1
99 บ้านนาสุรินทร์ 0 1 0 0 1
100 สุนทรวิทยา 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 1 0 1
102 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0
รวม 605 146 48 8 799