ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดฮู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านหนองเอี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 7
8 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62.50 ทองแดง 9
10 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62 ทองแดง 10
11 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
5 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 4
5 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.50 ทอง 5
6 บ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 4
5 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 4
5 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 5
6 บ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 6
8 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 8
9 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.50 ทอง 5
6 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.33 ทอง 6
7 กุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.60 ทอง 7
8 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.50 ทอง 8
9 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 9
10 สงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดฮู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 6
8 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 8
9 โนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 8
10 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านซำเสี้ยว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 11
12 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 59 เข้าร่วม 12
13 อนุบาลอินนัดดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 57 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.25 ทอง 5
6 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.25 ทอง 6
7 นาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.25 ทอง 7
8 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.25 เงิน 8
9 บ้านหนองแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.25 เงิน 9
10 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.75 เงิน 10
11 บ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.50 เงิน 11
12 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านนาสมนึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 6
7 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน