สมัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละเขตพื้นที่
ที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/sillapa2
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 21:52 น.