หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 37 26 70.27% 4 10.81% 2 5.41% 5 13.51% 37
2 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 37 25 67.57% 10 27.03% 1 2.7% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 31 23 74.19% 2 6.45% 1 3.23% 5 16.13% 31
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 33 22 66.67% 7 21.21% 3 9.09% 1 3.03% 33
5 โรงเรียนบ้านว่าน 36 21 58.33% 10 27.78% 2 5.56% 3 8.33% 36
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 30 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
7 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 27 18 66.67% 5 18.52% 3 11.11% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 22 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 21 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 26 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
11 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 21 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
13 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนป่าสักวิทยา 23 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 18 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 26 13 50% 9 34.62% 3 11.54% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 23 13 56.52% 5 21.74% 4 17.39% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 18 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านม่วง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 17 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 16 10 62.5% 1 6.25% 4 25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
27 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านปากโสม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 20 8 40% 8 40% 3 15% 1 5% 20
31 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 15 8 53.33% 5 33.33% 0 0% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
33 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 19 7 36.84% 4 21.05% 6 31.58% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
41 โรงเรียนบ้านไร่ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
42 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนอนุบาลสังคม 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
54 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองนาง 18 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 5 27.78% 18
64 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
65 โรงเรียนหินโงมวิทยา 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
66 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
72 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านโพนพระ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านหนอง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโคกคอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านสาวแล 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านดงต้อง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านขุมคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านเดื่อ 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านนากอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนจันทราราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านกองนาง - ปากมาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
111 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านตอแก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านวังมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
123 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
132 โรงเรียนบ้านนาบง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านหัวทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
145 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
146 โรงเรียนบ้านน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]