หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 13 26 17
2 005 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 16 11
3 004 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 7 19 12
4 183 โรงเรียนจอมมณี 0 0 0
5 007 โรงเรียนจันทราราม 2 12 6
6 008 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 3 6 4
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 15 40 28
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 26 54 40
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 6 16 11
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 2 5 3
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 13 40 25
12 184 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 14 31 23
13 017 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 30 56 43
14 018 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 20 38 31
15 019 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 2 2 2
16 025 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 23 41 34
17 026 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 22 53 36
18 030 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 3 7 3
19 031 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 12 42 26
20 032 โรงเรียนบ้านกองนาง - ปากมาง 2 6 4
21 034 โรงเรียนบ้านขุมคำ 4 10 7
22 035 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1 1 1
23 036 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 8 13 12
24 043 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง 0 0 0
25 044 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 7 19 13
26 046 โรงเรียนบ้านดงต้อง 8 19 12
27 047 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 5 12 8
28 048 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 8 3
29 045 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 3 3 3
30 049 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 3 8 5
31 053 โรงเรียนบ้านตอแก 3 8 5
32 186 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 1 2 2
33 055 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 3 2
34 059 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 8 22 14
35 056 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 4 11 6
36 057 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 3 1
37 058 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 16 30 19
38 065 โรงเรียนบ้านนากอ 3 8 6
39 066 โรงเรียนบ้านนาคลอง 0 0 0
40 068 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 27 58 49
41 069 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 2 2 2
42 070 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
43 071 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 8 13 12
44 072 โรงเรียนบ้านนาบง 3 6 6
45 074 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 8 17 14
46 067 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 8 6
47 073 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 18 14
48 064 โรงเรียนบ้านน้อย 1 3 2
49 075 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 7 12 11
50 077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 19 32 25
51 076 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 3 5 4
52 079 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 0 0 0
53 082 โรงเรียนบ้านปากโสม 10 11 11
54 083 โรงเรียนบ้านป่าสัก 0 0 0
55 085 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 9 10 10
56 086 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 2 4 4
57 087 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 2 3 2
58 088 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 7 17 13
59 093 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 6 11 9
60 094 โรงเรียนบ้านม่วง 13 24 18
61 098 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 2 7 4
62 187 โรงเรียนบ้านวังมน 2 4 3
63 100 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 3 2
64 101 โรงเรียนบ้านว่าน 36 70 55
65 103 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 8 14 13
66 104 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 4 7 6
67 105 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 6 3
68 106 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 6 14 12
69 107 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 15 45 29
70 108 โรงเรียนบ้านสาวแล 9 18 13
71 112 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 2 4 2
72 122 โรงเรียนบ้านหนอง 5 18 11
73 115 โรงเรียนบ้านหนองนาง 18 46 31
74 118 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 2 3 2
75 117 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 6 16 10
76 116 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 6 6
77 119 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 5 4
78 121 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 4 15 9
79 114 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 18 13
80 113 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 0 0 0
81 120 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 36 24
82 123 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 3 7 4
83 125 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 10 12 9
84 126 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 9 30 18
85 124 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 14 32 22
86 128 โรงเรียนบ้านหัวทราย 1 2 1
87 127 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 21 46 30
88 052 โรงเรียนบ้านเดื่อ 8 20 13
89 051 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0
90 050 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 10 20 13
91 060 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 12 20 15
92 061 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 2 2
93 062 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 37 157 75
94 080 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 2 4 2
95 084 โรงเรียนบ้านเป้า 0 0 0
96 095 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 17 40 29
97 096 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 9 27 19
98 102 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 1 3 2
99 109 โรงเรียนบ้านเสียว 0 0 0
100 129 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 14 37 24
101 033 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 3 7 6
102 110 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 14 10
103 037 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 2 2
104 038 โรงเรียนบ้านโคกคอน 4 25 13
105 039 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 2 8 3
106 040 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 3 5 4
107 042 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 12 8
108 041 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 3 6 3
109 078 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
110 089 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 11 31 20
111 090 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 15 12
112 091 โรงเรียนบ้านโพนพระ 7 18 10
113 092 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 14 31 22
114 111 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 8 22 16
115 063 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 10 19 16
116 097 โรงเรียนบ้านไร่ 10 23 16
117 130 โรงเรียนป่าสักวิทยา 23 49 38
118 133 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 11 18 15
119 134 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 0 0 0
120 135 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 4 9 6
121 140 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 4 6 6
122 141 โรงเรียนมีชัยวิทยา 0 0 0
123 143 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 7 17 12
124 144 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 8 19 14
125 145 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7 19 9
126 142 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 19 39 29
127 147 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 6 9 9
128 148 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 31 91 52
129 149 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 10 17 12
130 150 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 5 7 6
131 151 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 1 3 2
132 153 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 2 5 3
133 154 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 6 14 10
134 152 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 0 0 0
135 155 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 8 12 11
136 157 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 19 40 30
137 158 โรงเรียนหินโงมวิทยา 10 23 16
138 162 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 18 42 32
139 163 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 26 63 43
140 166 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 22 31 29
141 169 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 9 21 16
142 171 โรงเรียนอนุบาลสังคม 11 26 19
143 173 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 37 123 51
144 175 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 2 4 3
145 176 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 10 22 16
146 177 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 18 42 30
147 015 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 5 13 9
148 027 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 12 8
149 159 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 15 32 21
150 002 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 33 76 56
151 028 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 16 37 27
152 029 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 21 46 34
153 138 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 3 6 5
154 139 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 8 13 11
155 180 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา 0 0 0
156 156 โรงเรียนหัสดีศึกษา 0 0 0
157 160 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 6 4
158 182 โรงเรียนอนุบาลชโลบล 0 0 0
159 161 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
160 165 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 0
161 164 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 0 0 0
162 167 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 0 0 0
163 170 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
164 172 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 3 6 5
165 181 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส 0 0 0
166 178 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 6 26 12
167 016 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 18 64 30
168 137 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 5 8 7
169 146 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 11 41 24
รวม 1341 3153 2153
5306


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]